biogasontzwaveling

Biogas ontzwaveling als industriële emissiebehandelingstechniek (luchtzuivering en geurbestrijding)

H2S ((di)waterstofsulfide, waterstofdisulfide of zwavelwaterstofgas) is een zowel een giftig, als brandbaar gas met de typische geur van rotte eieren. H2S ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen, zoals eiwitten.

Verwijderen van H2S uit biogas met biologische luchtwassers

Hier wordt gebruik gemaakt van een gaswasinstallatie (gaswassers of luchtwassers) waarin H2S uit biogas wordt geabsorbeerd. Dergelijke installatie bestaat uit één of meerdere gaswassers of luchtwassers (wastrappen).

biogasontzwaveling verwijderen van H2S uit biogas met biologische luchtwassers

Biogas ontzwaveling - geurbestrijding

H2S ((di)waterstofsulfide, waterstofdisulfide of zwavelwaterstofgas)

H2S ((di)waterstofsulfide, waterstofdisulfide of zwavelwaterstofgas) is een zowel een giftig, als brandbaar gas met de typische geur van rotte eieren. H2S ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen, zoals eiwitten. Waterstofsulfide komt tevens voor in aardgas en ook in darmgassen (dus ook mest). De typische geur wordt alleen in zeer lage concentraties waargenomen, maar bij langdurige blootstelling of hoge concentraties gaat de intensiteit van de sensatie achteruit. Door de giftigheid ervan evenwel, is het inademen van ook lage concentraties zwavelwaterstof gedurende langere tijd gevaarlijk, vandaar het belang van het efficiënt verwijderen van dit element. Zelfs een zeer minimale hoeveelheid van dit gas kan voor geurhinder zorgen (de geurdrempel voor dit gas situeert zich immers op 0,0005 PPM). De geurdrempel in de olfactometrie is de laagste concentratie die nog geuroverlast veroorzaakt.

Biogasontzwaveling : verwijderen van H2S uit biogas met biologische luchtwassers

Hier wordt gebruik gemaakt van een gaswasinstallatie (gaswassers of luchtwassers) waarin H2S uit biogas wordt geabsorbeerd. Dergelijke installatie bestaat uit één of meerdere gaswassers of luchtwassers (wastrappen). In deze luchtwassers wordt biogas in contact gebracht met water uit het aëratiebassin, dat eenmalig over de luchtwassers wordt gepompt en weer teruggeleid wordt in het aëratiebassin. Het geabsorbeerde H2S wordt in de aërobietank geoxideerd. Voor deze biologische luchtwassingstechniek worden de luchtwassers dan ook bij voorkeur opgesteld in de onmiddellijke omgeving van de aërobietanks (zoals duidelijk te zien op bovenstaande foto's).

Biogasontzwaveling : geurverwijderingsrendement biologische luchtwassers

Met deze methode situeert het totale verwijderingsrendement zich rond de 95%. Dwz, er komt effectief geen stank meer vrij in de omgeving, wat dmv van éénvoudige geurmetingstechnieken kan worden bevestigd.

Biogasontzwaveling : voordelen van biologische luchtwassers ter verwijdering van H2s

Eén van de meest belangrijke voordelen van deze geurverwijderingstechniek is de zeer lage exploitatiekost (geen continue chemicaliëntoevoer nodig).

H2S verwijdering met chemische luchtwassers

In bepaalde gevallen, daar waar er geen gebruik gemaakt kan worden van de biologische luchtwassing ter verwijdering van waterstofsulfide, zal worden teruggegrepen naar een één- of meertraps gaswasinstallatie, bedreven met chemicaliën. Voor het efficiënt verwijderen van H2S uit de geproduceerde gasstromen zullen in de praktijk meerdere trappen (gaswassers) noodzakelijk zijn. Vaak wordt dan in de eerste gaswasser zoveel mogelijk gebruik gemaakt van goedkope chemicaliën om in een tweede gaswasser over te schakelen op duurdere chemische hulpstoffen om de laatste geurpartikels weg te zuiveren.

Geurverwijderingsrendement chemische gaswassers ter verwijdering van H2S

Ook hier kan zodanig worden gefilterd en gedoseerd dat de geurhinder voor de omgeving niet meer waarneembaar is. Vanzelfsprekend ook hier te staven dmv van éénvoudige geurmeting of olfactometrie.