Gaswasser industriele luchtzuivering

Gaswassers voor industriële emissiebehandeling

(kruisstroomwassers en tegenstroomwassers)

voor de verwijdering van H2S (waterstofsulfide), NH3 (ammoniak), HCl (zoutzuur, waterstofchloride),SO2(zwaveldioxide), RHS (mercaptanen, thiolen, organische zwavelverbindingen), CH2O (formaldehyde, formol), amines, fenol, HNO3(salpeterzuur), NOx (stikstofoxide), EO (ethyleenoxide), ...

gaswasser NH3 voor ammoniakverwijdering

Projecten

Gaswasser voor industriële emissiebehandeling - luchtzuivering - verwijderen van schadelijke componenten en geur

Chemische gaswassers (kruisstroomwassers en tegenstroomwassers) voor de verwijdering van H2S (waterstofsulfide), NH3 (ammoniak), HCl (zoutzuur, waterstofchloride), SO2 (zwaveldioxide), RHS (mercaptanen, thiolen, organische zwavelverbindingen), CH2O (formaldehyde, formol), amines, fenol, HNO3 (salpeterzuur), NOx (stikstofoxide), EO (ethyleenoxyde), ...

Gaswassers

Een gaswasinstallatie is één van de meest gebruikte technieken voor luchtzuivering (verwijdering van schadelijke componenten) en geurbestrijding (verwijdering van geurcomponenten ter bestrijding van geurhinder) uit industriële emissies. In een gaswasser wordt de te behandelen luchtstroom in contact gebracht met een reinigingsvloeistof (water met veelal chemische additieven) om de te verwijderen componenten uit het gas te halen en in de vloeistof te absorberen. Om het contactoppervlak te vergroten worden in de gaswasser contactlichamen of pakking gebruikt, teneinde de efficiëntie van het wasproces te maximaliseren. Gaswassers worden ook courant scrubbers (naar de engelse term : gas scrubber), industriële luchtwassers of absorbers genoemd. Gezien het breed spectrum behandelbare emissiestromen, zijn gaswassers één van de meest toegepaste technologiën voor de behandeling van industriële afgassen (zowel voor het verwijderen van schadelijke bestanddelen, als voor het verwijderen van geurhinder veroorzakende componenten).

Gaswasser : werkingsprincipe

In een gaswasser gaan de gasvormige componenten uit de emissiestroom over in de vloeistof, aanwezig in de waskolom. De oplosbaarheid van de te verwijderen componenten uit het gas zal bepalen in welke mate de componenten in de vloeistof zullen overgaan. De begintemperatuur van het afgas is hierbij uiteraard ook van belang. De wasvloeistof bestaat uit water (natte gaswassers), waaraan chemicaliën zijn toegevoegd. De samenstelling van de wasvloeistof is volledig afhankelijk van de aard, beginconcentratie, samenstelling van de te verwijderen componenten en het vooropgestelde rendement van de gaswasser.

Naargelang de stromingsrichting van het afgas ten opzichte van de wasvloeistof spreekt men van tegentroomwassers (de vloeistof beweegt zich in de tegenovergestelde richting van de gasstroom) of van kruisstroomwassers (de vloeistofrichting staat dwars op de richting van de gasstroom). Bij bepaalde toepassingen is een combinatie van deze twee types aangewezen.

Een gaswasser of luchtwasser bestaat in hoofdzaak uit volgende onderdelen : wassectie, pakking (Pall ring, Raschig ring), druppelvang, sproeier(s) of waterverdeler, pomp, chemicaliëndoseringen, meet- en regelapparatuur (pH, redox), watersuppletieregeling.

Gaswassers op maat - geïntegreerde toepassingen

Onze gaswassers worden steeds op maat gemaakt, specifiek ontworpen voor de aangeboden emissiestroom en aanpasbaar naar wens van de klant. Voor elke toepassing is het ontwerp zodanig doordacht, dat er steeds kan worden ingespeeld op wijzigingen in het productieproces (zowel qua samenstelling van de afgasstroom, als qua debiet), dit binnen bepaalde grenzen weliswaar. Op die manier kan de luchtwasser mits geringe aanpassingen en geringe kost worden bijgesteld, bij elke wijziging in de aangeboden afgasstroom. Alle luchtwassers zijn zo geconcipiëerd dat ze naadloos aansluiten op de bestaande situatie. Gaswassers kunnen zowel voor kleine debieten worden gebouwd (compacte laboratoriummodellen) en tankwassertjes, als voor grote debieten.

Gaswassers : voordelen

 • relatief éénvoudig en goed controleerbaar, ook voor grotere hoeveelheden te behandelen lucht
 • laag energieverbruik
 • compact en plaatsbesparend
 • voorspelbaar en gegarandeerd rendement
 • hoog verwijderingsrendement
 • onderhoudsvriendelijk
 • veelzijdig inzetbaar, in tal van industriële sectoren, voor tal van toepassingsgebieden

 

Gaswassers : nadelen

 • afvalwater moet worden behandeld
 • water- en chemicaliënverbruik
 • vorstgevoelig
 • een teveel aan stof en/of vet in de emissies kan de pakking doen verstoppen
 • bij sommige geurbestrijdingstoepassingen kunnen voorafgaandelijke piloottesten aangewezen zijn, om de haalbaarheid in te schatten (zie ook de sectie piloot luchtwasser)

 

Voornaamste toepassingsgebieden van luchtwassers

 • afvalverwervende en afvalverwerkende industrie
 • chemische en pharmaceutische industrie
 • petrochemie
 • voedingsindustrie
 • veevoeder
 • olieverwerkende industrie
 • electronica
 • metaal en oppervlaktebehandeling

 

Warmterecuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties - groene energie terugwinnen uit uw aflucht en besparen op de totale energiekost

De meeste types luchtwassers kunnen optioneel worden uitgerust met een warmterecuperatie systeem. De gerecupeerde warmte kan worden ingezet om bijvoorbeeld diverse proceswaters op te warmen of voor te verwarmen (zie ook onze sectie proceswaters - membraantechnieken). Een dergelijk warmterecuperatie systeem laat toe een aanzienlijke besparing te realiseren op de energiekosten. Aan de huidige energiekost zou het bijzonder jammer zijn de in uw productieproces opgewekte energie verloren te laten gaan. Uiteraard kan deze aanpassing ook worden gerealiseerd in het kader van de optimalisatie van een bestaande luchtwasinstallatie.