Luchtzuivering en geurbestrijding - optimalisatie onderhoud

Gaswasser emissiebehandeling : onderhoud, revisie en optimalisatie

Bij tal van klanten merken wij meer en meer dat er een grote behoefte bestaat tot complete renovatie en/of optimalisatie van bestaande luchtzuiveringsinstallaties. Installaties die niet of niet meer naar behoren functioneren, gaswasinstallaties die de verhoogde productiecapaciteit niet meer aankunnen, komen hiervoor in aanmerking. In de mate van het mogelijke worden bestaande elementen behouden, zodanig dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden om het beoogde en vereiste resultaat te bekomen.

Onderhoud van bestaande gaswassers en industriële luchtwassers : vervangen van pakking en internals - opvolgen en bijstellen

Warmterecuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties - groene energie terugwinnen uit uw aflucht en besparen op de totale energiekost

garnissage structuré pour laveur de gaz

Projecten

  • gestructureerde pakking op maat
  Vervanging pakking striptoren

  Vervanging van gestructureerde pakking uit een NH3 striptoren

  • pakking vervangen bij bestaande gaswasser of luchtwasser
  Vervangen pakking

  Inspectie gaswasser - vervangen pakking

Luchtzuivering en geurbestrijding : optimalisatie en onderhoud

Gaswassers - luchtwassers voor industriële toepassingen : optimalisatie en/of renovatie van bestaande gaswassers en industriële luchtwassers met onvoldoende verwijderingsrendement - zowel op gebied van geurhinder als op gebied van verwijderen van schadelijke componenten

Bij tal van klanten merken wij meer en meer dat er een grote behoefte bestaat tot complete renovatie en/of optimalisatie van bestaande luchtzuiveringsinstallaties.

Klanten die in het verleden hadden geopteerd voor een low-cost installatie moeten na verloop van enkele jaren toch constateren dat de installatie niet of niet meer naar behoren functioneert. Het gebeurt ook vaak dat de productiecapaciteit verhoogt en de installatie deze verandering niet meer aankan. Een optimalisatie en/of renovatie dringt zich dan op. In de mate van het mogelijke worden bestaande elementen behouden, zodanig dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden om het beoogde en vereiste resultaat te bekomen.

Gaswassers - luchtwassers voor industriële toepassingen :​ Onderhoud van bestaande gaswassers en industriële luchtwassers : vervangen van pakking en internals - opvolgen en bijstellen

De juiste keuze van de pakking en andere internals van een gaswasser, is specialistenwerk. Deze selectie is in hoge mate bepalend voor het al dan niet goed functioneren, en bovenal, het rendement van uw gaswasinstallatie. Verstopte, samengeklitte pakking zal de drukval over de gaswasser doen stijgen en de performatie van de installatie komt in vrije val. Wij zorgen voor de vervanging van de pakking en internals en kiezen samen met u voor het juiste type met het optimale rendement.

Ook de diverse metingen van pH, redox, geleidbaarheid worden onder de loep genomen en zo nodig aangepast.

Warmterecuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties - groene energie terugwinnen uit uw aflucht en besparen op de totale energiekost

De meeste types luchtwassers kunnen optioneel worden uitgerust met een warmterecuperatie systeem. De gerecupeerde warmte kan worden ingezet om bijvoorbeeld diverse proceswaters op te warmen of voor te verwarmen (zie ook onze sectie proceswaters - membraantechnieken). Een dergelijk warmterecuperatie systeem laat toe een aanzienlijke besparing te realiseren op de energiekosten. Aan de huidige energiekost zou het bijzonder jammer zijn de in uw productieproces opgewekte energie verloren te laten gaan. Uiteraard kan deze aanpassing ook worden gerealiseerd in het kader van de optimalisatie van een bestaande luchtwasinstallatie.