NH3 stripper absorber

Ammoniak verwijdering waterzuivering - NH3 striptorens (stripper absorber combinatie)

Afvalwater (zowel industriëel als stedelijk afvalwater) bevat vaak hoge concentraties ammoniak. Een "proven technology" om deze ammoniak uit het afvalwater te verwijderen is het gebruik van de stripping methode, waarin het ammoniak houdende water met lucht gestript wordt. De ammoniak of NH3 wordt eerst van het water gestript in een NH3 striptoren.

Voordelen van de ammoniak (NH3) stripper absorber technologie

  • lagere bedrijfskost

  • geen stoom nodig

colonne de stripping nh3 absorbeur

Projecten

    • nh3 stripper absorber voor ammoniak verwijdering
    Ammoniak verwijdering - NH3 striptorens

    Ammoniak verwijdering - NH3 striptorens (stripper absorber combinatie)

Ammoniak verwijdering (NH3) uit afvalwater in een NH3 stripper absorber combinatie

Afvalwater (zowel industriëel als stedelijk afvalwater) bevat vaak hoge concentraties ammoniak. Een "proven technology" om deze ammoniak uit het afvalwater te verwijderen is het gebruik van de stripping methode, waarin het ammoniak houdende water met lucht gestript wordt. De ammoniak of NH3 wordt eerst van het water gestript in een NH3 striptoren. Een dergelijke striptoren vertoont zeer veel gelijkenis met de gaswassers die gebruikt worden in de afluchtbehandeling van industriële emissies : een NH3 striptoren is een gepakte kolom (tevens voorzien van internals en pakking), erg gelijkend op een chemische gaswasser gebruikt voor geurbestrijdingstoepassingen en afgasbehandeling in de industrie. Het voorverwarmde ammoniakhoudende water komt de stripper bovenaan binnen, en komt daar in contact met een tegenstroom geplaatste luchtstroom, komende vanuit de bodem van de NH3 striptoren. NaOH wordt toegevoegd om een corrrecte pH waarde te verkrijgen, welke zal toelaten om de ammoniak te scheiden van het water. Het behandelde water wordt onderaan de striptoren opgevangen, de nu met ammoniak beladen lucht verlaat de stripper bovenaan, om dan verder te worden behandeld in de NH3 absorber.

In de absorber worden de met ammoniak beladen gassen met zwavelzuur behandeld, om de ammoniak te absorberen. De uitgaande gassen worden over de absorber gerecirculeerd om energiekosten te sparen.

Het eindprodukt van deze behandelingsmethode is een geconcentreerde zoutoplossing (circa 25%-ige ammoniumsulfaat oplossing - vaak gebruikt als meststof). Deze technologie past zodoende ook volledig in het cradle-to-cradle principe.

Ammoniak (NH3) stripper absorber technologie : voordelen

  • lagere bedrijfskost

  • geen stoom nodig