Pilootwasser emissiemetingen testinstallatie luchtzuivering

Gaswasser piloot, testinstallaties, metingen

Test gaswasser - Tweetraps tegenstroomwasser voor de behandeling van industriële emissies (verwijdering geur en polluenten)

Het inzetten van een pilootwasser - testinstallatie voor luchtzuivering en geurbestrijding heeft vele voordelen. Gezien de complexiteit van het gegeven is het soms aangewezen om testen te doen met een pilootinstallatie, gedurende een bepaalde periode. Dit laat toe een "theoretisch beste oplossing", zichzelf ook in de praktijk te laten bewijzen. In de testperiode kan er worden bemonsterd en eventueel bijgestuurd. Zeker voor complexe geurbehandelingsproblemen, geeft een dergelijke piloot gaswasser, zowel de klant als onszelf garantie omtrent de te behalen resultaten. Opteren voor testen met een pilootwasser is vaak het meest aangewezen om zonder omwegen tot een definitieve oplossing van het geurprobleem te komen. Rekening houdend met de kost en ergernis van tal van halve oplossingen, is de kostprijs voor het huren van een dergelijke proefopstelling verwaarloosbaar.

laveur pilote unité d'essai lavage de gaz

Projecten

  • gaswasser testwasser
  Test gaswasser

  Test gaswasser - luchtwasser : pilootinstallatie en metingen. Test gaswasser - Tweetraps tegenstroomwasser

Piloot gaswasser, testinstallaties, metingen - Test gaswasser - Tweetraps tegenstroomwasser

 

 • Capaciteit : 200-1200 Bm³/u
 • 2 pH meet- en regelstraten
 • 1 redox meet- en regelstraat
 • Doseerstation voor zuur
 • Doseerstation voor base
 • Doseerstation voor oxidans
 • Regelbare watersuppletie

 

Pilootwasser - testinstallatie voor luchtzuivering : voordelen

Sommige industriële emissies zijn moeilijke te behandelen. Vaak gaat het hier om vrij complexe geurhinderproblemen, waar er niet zomaar een standaardoplossing voor bestaat. Toch is er meestal wel een economisch en technisch haalbare oplossing te vinden. Dit vereist evenwel kennis en ervaring. Immers, het eindresultaat moet een doordachte en technologisch onderbouwde oplossing bieden, op maat van uw bedrijf en perfect geïntegreerd in uw specifiek productieproces. Gezien de complexiteit van het gegeven is het soms aangewezen om testen te doen met een pilootinstallatie, gedurende een bepaalde periode. Dit laat toe een "theoretisch beste oplossing", zichzelf ook in de praktijk te laten bewijzen. In de testperiode kan er worden bemonsterd en eventueel bijgestuurd. Zeker voor complexe geurbehandelingsproblemen, geeft een dergelijke piloot gaswasser, zowel de klant als onszelf garantie omtrent de te behalen resultaten. Opteren voor testen met een pilootwasser is vaak het meest aangewezen om zonder omwegen tot een definitieve oplossing van het geurprobleem te komen. Rekening houdend met de kost en ergernis van tal van halve oplossingen, is de kostprijs voor het huren van een dergelijke proefopstelling verwaarloosbaar.

Testgaswasser in de praktijk

Het betreft een tweetraps gestapelde kolom, uitgevoerd in polypropyleen, voorzien van de nodige doseerpompen, pH en redox meet- en regelkringen. De installatie kan als één- en tweetrapsinstallatie bedreven worden. Diverse combinaties van zure, alkalische en oxidatieve trappen kunnen éénvoudig worden bedreven.

De installatie is tevens voorzien van een afgasventilator, opgesteld na de kolom, zodat een evaluatie van de behandelde afgassen éénvoudig en goed uitvoerbaar is. De voornaamste bedrijfsparameters zoals pH’s worden continu geregistreerd en kunnen vanop afstand draadloos uitgelezen worden.

De installatie wordt meestal gedurende een 4-tal weken op huurbasis ter beschikking van de klant gesteld.

Task volgt de installatie tijdens de testperiode mee op, dit zowel ter plaatse alsook dmv draadloze communicatie. Voor het overige kan Task eveneens een basisequipment voor het nemen van gasmonsters ter beschikking stellen. Voor wat betreft het uitvoeren van specifieke bemonsteringen en bijbehorende analyses (zie ook geurbestrijding) doet Task een beroep op gespecialiseerde bedrijven.

Na afloop van de testen volgt een evaluatie ter bespreking van de resultaten en, indien relevant, een full scale projectvoorstel. Het uitvoeren van dergelijke piloottesten heeft diverse belangrijke voordelen, dit zowel voor de klant, als voor ons, als voor een potentiële contractor.

Vele vooraf gestelde vragen worden beantwoord, de testen geven de klant maar ook onszelf de garantie omtrent het al of niet behalen van de gewenste resultaten.

Testinstallaties behandeling industriële emissies, basismetingen

Diverse testmogelijkheden - plaatsen van pilootinstallaties zijn bespreekbaar (testscrubber, proefwassers, etc.)

Ook een testbiofilter is beschikbaar

Allerhande basismetingen kunnen door onze diensten en in eigen labo worden uitgevoerd (luchtdebietmetingen, etc.)