Water hergebruik - water recyclage

Water hergebruik en water recyclage

De kostprijs van water zal in de toekomst alleen maar stijgen. Bedrijven hebben er alle belang bij het bedrijfsafvalwater te gaan hergebruiken. Uiteraard brengt dit een substantiële besparing met zich mee : zowel op de drinkwater aankoopfactuur als op het gebied van lozingskost. Het effluent van de waterzuivering kan worden opgewaardeerd tot proceswaters van diverse kwaliteit, gaande tot drinkwaterkwaliteit, of tot ultrapuur water.

Projecten

    • water hergebruik met RO na MBR
    RO na MBR - water hergebruik

    Een RO installatie na een MBR unit laat toe een substantieel deel van het afvalwater (zowat 60 tot 80 %) opnieuw te kunnen gebruiken in het productieproces...

Hergebruik van afvalwater – water recyclage - kostenbesparende maatregelen

Maximaal water recupereren uit industriële effluenten?

Water wordt almaar duurder. Bedrijven betalen almaar meer voor het lozen van afvalwaters. De noodzaak om deze afvalwaters maximaal te gaan hergebruiken dringt zich almaar meer op, zeker voor bedrijven waar water een grote rol speelt in het productieproces (slachthuizen, wasserijen, cosmetica productie, voeding- en drankenindustrie, textiel, etc.).

De nieuwste membraantechnologie laat toe een substantieel deel van het huidige effluent (zowat 60 tot 80 %) opnieuw te kunnen gebruiken in het productieproces. Dit levert voor de betrokken bedrijven grote besparingen op de water- en lozingskosten op. Het investeringsbedrag kan dan ook relatief snel worden gerecupereerd. Wetende dat water steeds een belangrijker kost zal worden voor de bedrijven in kwestie, is elke kostenbesparende maatregel ter zake van cruciaal belang. De exploitatiekost voor een dergelijke opstelling bedraagt, al naargelang de specifieke vereisten van de klant, bijvoorbeeld slechts een derde van de aankoopprijs van stadswater.

Concreet wordt voor elk specifiek project de haalbaarheid voorafgaandelijk gecontroleerd aan de hand van een recente wateranalyse. Indien nodig wordt een testinstallatie ingezet. Het uiteindelijke systeem wordt volledig op maat van de klant uitgewerkt, in functie van het type afvalwater, de beoogde kwaliteit voor hergebruik en de economische aspecten. Deze compacte installaties, al dan niet opgebouwd in container, zijn volledig geautomatiseerd, uitgerust met een volautomatische CIP en van op afstand stuur- en controleerbaar.

Wij beschikken samen met onze partner over meer dan 50 jaar expertise inzake membraantechnieken met tientallen industriële referenties in wasserijen, cosmetica-industrie, slachthuizen, etc.

Contacteer ons gerust met al uw vragen omtrent recuperatie van industriële effluenten.