Water

proceswaterbehandeling ultrafiltratie

Waterzuivering : installaties voor industriële toepassingen

Task beschikt dan ook over meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van de afvalwaterzuiveringsproblematiek.

Voor elk project wordt een custom-made oplossing gezocht, teneinde een optimale prijs-kwaliteitsverhouding te kunnen bieden. Task is niet gebonden aan vaste equipment leveranciers of behoort niet tot een grotere overkoepelende holding van waaruit bepaalde aankoopeisen zouden kunnen worden opgelegd. Onze niet-gebondenheid laat ons toe voor elke klant het meest geschikte en het meest prijsgunstige equipment te selecteren.

Last but not least leveren wij ook gespecialiseerd equipment, waaronder jet beluchtingen, flotaties, doseerskids, floculatie- en coagulatieroerwerken, polymeeraanmaakunits, diverse types van olieafscheiders etc.

Task brochure water A4 formaat

Task referentielijst

Industriële waterzuivering : Task specialiseert zich in fysisch-chemische waterzuivering, membraanfiltratie (UF-NF,RO), waterrecuperatie, neutralisatie, ontijzering, olieverwijdering uit procesbaden, jet beluchting en slibverwerking.