Emission treatment plants in industrial environment: periodic control, follow-up and measurement

Procestechnische inspectie en evaluatie van lucht- en geurbehandelingsinstallaties

Is uw luchtbehandelingsinstallatie aan vervanging toe? Ligt uw uitstoot boven de emissiegrenswaarden? Dan kan Task u bijstaan met meer dan 30 jaar expertise. 

Luchtbehandelingsinstallaties zoals chemische gaswassers, biowassers, biofilters en luchtwassers vragen doorgaans een specifieke opvolging en onderhoud.

Hiervoor kunnen wij volgende diensten aanbieden:

  • Periodieke controle van de werking van uw luchtbehandelingsinstallatie adhv. verschillende parameters (pH, geleidbaarheid, redoxpotentiaal, temperatuur, vochtgehalte, …)
  • Uitvoeren van diverse metingen (zowel fysische en chemische parameters)
  • Procestechnisch advies
  • Eenvoudige laboanalyses worden in eigen huis uitgevoerd, zo zijn de resultaten voor u sneller beschikbaar.
  • Voor de uitvoering en analyse van heel specifieke bemonstering werken wij samen met gespecialiseerde partners.

Aanpassing en optimalisatie van bestaande luchtbehandelingsinstallaties

Het is ook mogelijk om bestaande luchtbehandelingsinstallaties te verbeteren. Wij gaan op een gestructureerde wijze te werk. Op basis van de bevindingen ter plaatse wordt indien relevant een actieplan opgesteld.