Geurbestrijding – bestrijding van geurhinder bij industriële emissiebehandeling

Geurbestrijding bij geurhinder, afkomstig van de industrie en de agro-industrie, zijn in ons dichtbevolkte gebieden een must. Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met klachten omtrent geurhinder. Wij bieden hiervoor oplossingen op maat.

Een standaardoplossing voor industriële geurbestrijding bestaat niet. De uitstoot van geuren, afkomstig van een industriële productie, reduceren tot nul is geen gemakkelijk proces. Gelukkig bestaan er diverse economisch en technisch haalbare oplossingen. Dit vereist kennis en ervaring want zeker voor geurbestrijding is het uitermate belangrijk om te kiezen voor een doordachte en technologisch onderbouwde oplossing. Snel een gaswasser of filter plaatsen zal – net als het gebruik van geurmaskeringsproducten – zelden goede resultaten opleveren. Gaswassers voor industriële emisiebehandeling maken een substantieel deel uit van onze oplossingen. Maar eerst onderzoeken wij de aard en de bron van de geurhinder. Pas na een degelijke voorstudie stellen wij de gepast techniek voor om een degelijke en professionele geurbestrijding te garanderen.

Kies een ervaren partner in geurbestrijding

TASK is een ervaren partner die de problematiek steeds ten gronde zal bekijken en u een intelligente oplossing zal bieden die zorgt voor een efficiënte geurbestrijding. Een oplossing op maat van uw bedrijf, perfect geïntegreerd in uw productieproces.

Gezien de complexiteit van geurbestrijding, is het in sommige gevallen aangewezen om gedurende een bepaalde periode testen te doen met een pilootinstallatie. Dit laat toe te controleren of de ‘theoretisch beste oplossing’, ook in de praktijk het gewenste resultaat geeft. In de testperiode kan er worden bemonsterd en eventueel bijgestuurd. Zeker voor complexe problemen bij geurbestrijding, geeft een dergelijke pilootwasser zowel de klant als onszelf de garantie de beste resultaten te behalen.

Projecten 

Een summier overzicht van enkele projecten vindt u onderstaand. Een klik op de foto’s geeft toegang tot de projectbeschrijving en de volledige fotoreeks.

Geurbestrijding met oxidatieve gaswassers bij industriële emissiebehandeling 

Geurhinder en geurmeting

Geurhinder is een complex gegeven. In ons dichtbevolkte land, worden bedrijven steeds vaker geconfronteerd met klachten omtrent geurhinder. Vaak is het zelfs niet onmiddellijk duidelijk wie, van een groep bedrijven uit een industriezone, de geurhinder veroorzaakt. Het is daarom voor alle betrokkenen van belang om niet alleen de oorzaak te vinden, maar ook ook om de geurhinder op een objectieve manier te meten cq in kaart te brengen alvorens verdere stappen te zetten. Hiervoor kan beroep gedaan worden op neutrale geurexperten : er kunnen snuffelmetingen worden uitgevoerd, waar rekening houdend met de meteorologische omstandigheden en geurverspreidingsmodellen de bron, maar ook de impact van de bron op de omgeving, kan worden bepaald.

Een monstername van de industriële uitstoot laat toe door chemische analyse (gaschromatografie – GC-MS) zowel de schadelijke componenten en hun concentraties, als de geur veroorzakende componenten in de afgassen te identificeren. Er kan tevens worden overgegaan tot olfactometrie (meting door een geurpanel, welke aan de hand van een aantal welbepaalde criteria, objectieve uitspraak kan doen omtrent de geurconcentratie).

Luchtzuivering en geurbestrijding: oplossing op maat

Geurhinder is een complex gegevens, de oplossing ervan evenzeer. Een standaardoplossing voor een industrieel geurprobleem bestaat niet. Geuruitstoot afkomstig van industriële productie volledig tot nul reduceren is al evenzeer absolute utopie. Maar een economisch en technisch haalbare oplossing is er meestal. Dit vereist kennis en ervaring. Zeker voor geurproblemen is het uitermate belangrijk om te kiezen voor een doordachte en technologisch onderbouwde oplossing. Snel even een gaswasser of een filter plaatsen of een geurmaskeringsproduct gebruiken, zal hoogst zelden goede resultaten geven.

Als ervaren partner bekijken wij de problematiek steeds ten gronde en bieden wij u een intelligente oplossing, op maat van uw bedrijf, perfect geïntegreerd in uw specifiek productieproces. 

Gezien de complexiteit van het gegeven is het soms aangewezen om testen te doen met een pilootinstallatie, gedurende een bepaalde periode. Dit laat toe een “theoretisch beste oplossing”, zichzelf ook in de praktijk te laten bewijzen. In de testperiode kan er worden bemonsterd en eventueel bijgestuurd. Zeker voor complexe geurbehandelingsproblemen, geeft een dergelijke pilootwasser, zowel de klant als onszelf garantie omtrent de te behalen resultaten.

Geurbestrijdingsinstallatie in de praktijk

Indien het geurprobleem in de studiefase niet al te compex is gebleken en onder bepaalde voorwaarden, kan er mogelijk worden gedacht aan biofiltratie, het gaat hier dan voornamelijk om geurhinder komende van waterzuiveringsinstallaties en de agro-industrie (compostering, voedingsindustrie, vleesverwerkende en visverwerkende industrie).

Indien blijkt in de studiefase dat er moet worden geopteerd voor een gaswasser of gaswasinstallatie, kan er eventueel, zoals hoger beschreven, worden overgegaan tot piloottesten. Dit is uiteraard niet altijd aan must, maar kan vaak wel aangewezen zijn om zonder omwegen tot een definitieve oplossing van het geurprobleem te komen. Rekening houdend met de kost en ergernis van tal van halve oplossingen, is de kostprijs voor het huren van een dergelijke proefopstelling verwaarloosbaar.

Bij de oxidatieve gaswassers voor geurbestrijding wordt de geurdragende gasstroom gewassen in water, waaraan oxiderende chemicaliën (bvb chloorbleekloog, waterstofperoxyde) zijn toegevoegd. Naargelang de stromingsrichting van het afgas ten opzichte van de wasvloeistof spreekt men van tegenstroomwassers (het water beweegt zich in de tegenovergestelde richting van de gasstroom) of van kruisstroomwassers (de waterrichting staat dwars op de richting van de gasstroom). Bij bepaalde toepassingen is een combinatie van deze twee types aangewezen. Meer informatie over het werkingsprincipe van gaswasser vindt u hier.

Warmte recuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties – groene energie terugwinnen uit de geproduceerde aflucht en besparen op de totale energiekost

Meer informatie over warmte recuperatie vindt u hier.