Geurhinder bij landbouw en agro-industrie

Luchtwassers behoren vaak tot de vaste/verplichte uitrusting van agrarische bedrijven.  Jammer genoeg blijken deze luchtwassers vaak onvoldoende rendement te halen, met tal van klachten omtrent geurhinder tot gevolg. Meestal zijn deze problemen vrij eenvoudig oplosbaar, tegen een aanvaardbare kost.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor advies en optimalisatie bij stalwassers of andere installaties met onvoldoende verwijderingsrendement. Dit zowel op gebied van geurhinder als op gebied van verwijderen van schadelijke componenten (). Toepassingen zijn te vinden in volgende sectoren: vergisters/biogasinstallaties – mestverwerking – intensieve veehouderij.

Onze werkwijze

Na grondige bemonstering en analyse gaan wij in samenspraak met de klant stapsgewijs over tot de ingrepen die noodzakelijk zijn om de geurhinder voor de omwonenden maximaal te beperken. Van geval tot geval wordt gekeken welke ingrepen juist nodig zijn. Dit is het punt waar onze jarenlange expertise en know-how inzake lucht- en waterzuivering en geurbestrijding van grote waarde zijn.

Bovendien is het ook mogelijk om ons in te zetten voor een advies. Vervolgens kan u de nodige ingrepen geheel of grotendeels zelf uitvoeren.

Hoe werkt een luchtwasser?

Een luchtwasinstallatie is één van de meest gebruikte technieken voor luchtzuivering en geurbestrijding. In een luchtwasser worden de ongewenste componenten uit het gas gehaald en in de vloeistof geabsorbeerd. Hiervoor wordt de luchtstroom in contact gebracht met een reinigingsvloeistof. Binnenin de kolom zitten er vullichamen of pakking om de efficiëntie van de scrubber te maximaliseren. De wasvloeistof bestaat uit water waaraan chemicaliën zijn toegevoegd. De samenstelling van de wasvloeistof is volledig afhankelijk van de aard, beginconcentratie, samenstelling van de te verwijderen componenten en het vooropgestelde rendement van de luchtwasser. Luchtwassers zijn beschikbaar voor kleine, zowel als voor grote debieten.

Een gaswasinstallatie bestaat hoofdzakelijk uit volgende componenten: wastoren, pakking/vullichamen (gestructureerd of los), druppelvang, sproeier(s) of vloeistofverdeler, pomp, chemicaliëndosering, meet-en regelapparatuur (pH, redox) en een water suppletie systeem.

Luchtwassers op maat

Onze luchtwassers worden steeds op maat gemaakt en specifiek ontworpen voor de aangeboden emissiestroom. Ook voor de optimalisatie van bestaande luchtwassers voor agrarische toepassingen en in de agro-industrie, wordt de bestaande situatie eerst grondig bekeken en bemonsterd, vooraleer een oplossing/aanpassing voor te stellen. Elke luchtstroom en elke situatie is anders. Standaardoplossingen bestaan er niet in ons vakgebied, ook al ziet het basisgegeven er ogenschijnlijk identiek uit als andere, vergelijkbare agro-installaties. Voor elke toepassing is het ontwerp zodanig dat er steeds kan worden ingespeeld op wijzigingen in capaciteit en productieproces, dit binnen bepaalde grenzen weliswaar. Uiteraard zijn alle luchtwassers zo ontworpen dat ze naadloos aansluiten op de bestaande situatie.

De voordelen van een luchtwasser

  • relatief eenvoudig en goed controleerbaar, ook voor grotere hoeveelheden te behandelen lucht
  • laag energieverbruik
  • compact en plaatsbesparend
  • voorspelbaar en gegarandeerd rendement
  • hoog verwijderingsrendement
  • onderhoudsvriendelijk
  • veelzijdig inzetbaar, voor tal van agrarische en agro-industriële toepassingen

Onderhoud van bestaande luchtwassers

Bij Task bent u ook aan het juiste adres voor het onderhoud van luchtwassers. Indien u niet meer zeker bent van het functioneren van uw gaswasinstallatie, neem dan zeker contact op. Samen met u bespreken we de mogelijkheden en komen we eventueel ter plaatse.

Ook de diverse metingen van pH, redox, geleidbaarheid worden onder de loep genomen en zo nodig aangepast. Diverse luchtwasinstallaties werden door ons reeds onder handen genomen om te voldoen aan de huidige normen en emissiegrenswaarden.

Vervangen van pakking en internals

De juiste keuze van de pakking en andere internals van een luchtwasser is specialistenwerk. Deze selectie is in hoge mate bepalend voor het al dan niet goed functioneren van uw luchtwasinstallatie. Verstopte, samengeklitte pakking zal de drukval over de luchtwasser doen stijgen en het rendement van de installatie doen dalen. Wij zorgen voor de vervanging van de pakking en/of andere internals en kiezen samen met u voor het juiste type met het optimale rendement.

Warmterecuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties

De meeste types luchtwassers kunnen optioneel worden uitgerust met een warmterecuperatie systeem. Hierdoor kan u groene energie terugwinnen uit uw aflucht en zo besparen op de energiekost van uw bedrijf. Contacteer ons voor meer info.

Geurhinder bij agro-industrie en landbouw