Waterzuivering optimalisatie, renovatie en onderhoud

Installaties die niet of niet meer naar behoren functioneren, die de verhoogde productiecapaciteit niet meer aankunnen. Een optimalisatie en/of renovatie dringt zich dan op. In de mate van het mogelijke worden bestaande elementen behouden, zodanig dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden om het beoogde en vereiste resultaat te bekomen.

Onze troeven: 

  • Geïntegreerde oplossingen 
  • Ruime  & jarenlange expertise
  • Onderhoud en exploitatie van industriele afvalwaterzuiveringsstations

Waterzuivering optimalisatie, renovatie en onderhoud van bestaande industriële afvalwaterzuiveringsstations

Wij merken bij onze nieuwe klanten meer en meer dat er een grote behoefte bestaat tot complete renovatie en/of optimalisatie van bestaande waterzuiveringsinstallaties. Klanten die in het verleden hadden geopteerd voor een low-cost installatie moeten na verloop van enkele jaren toch constateren dat de installatie niet of niet meer naar behoren functioneert. Het gebeurt ook vaak dat de productiecapaciteit verhoogt en de installatie deze verandering niet meer aankan. Een optimalisatie en/of renovatie dringt zich dan op. In de mate van het mogelijke worden bestaande elementen behouden, zodanig dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden om het beoogde en vereiste resultaat te bekomen.

Waterzuiveringsinstallaties – Geïntegreerde oplossingen

Task kan hier de juiste oplossing bieden, steeds met als uitgangspunt een voor de klant optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Wij beogen duurzame, onderhoudsvriendelijke, correct gedimensioneerde en feilloos functionerende installaties. Een gedegen opleiding van het onderhoudspersoneel ter plaatse moet daarenboven kunnen garanderen dat uw waterzuiveringsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie of waterrecuperatie unit ook op langere termijn probleemloos blijft lopen. Indien er zich desondanks toch problemen voordoen, is een snelle interventie altijd gegarandeerd.

Waterzuiveringsinstallaties – ruime expertise

Task beschikt over tientallen jaren expertise inzake industriële afvalwaterzuivering, en dit in tal van industriële sectoren. Wij maken u graag een passende offerte.

Onderhoud en exploitatie van industriële afvalwaterzuiveringsstations

Afvalwaterzuiveringsstations – onderhoud en exploitatie : een noodzaak? 

Periodisch onderhoud van waterzuiveringsinstallaties, op contractuele basis of op afroep. Advies aangaande onderhoud en/of optimalisatie van de installatie.

Eerst en vooral kunnen we u geruststellen : een goed geconcipieerd waterzuiveringsstation vergt slechts een minimaal onderhoud. Maar helaas is onderhoud en opvolging van een waterzuiveringsstation een noodzakelijk kwaad. Meer zelfs : het goed functioneren van een afvalwaterzuiveringsstation staat of valt vaak zelfs met de know-how en de nauwgezette opvolging van de operatoren en procesverantwoordelijken. Dit is dan ook de reden waarom wij zoveel belang hechten en ook tijd besteden aan een gedegen opleiding van het personeel, verantwoordelijk voor de waterzuivering. Het is belangrijk dat zij de basisvaardigheden hebben om de parameters te controleren, de installatie bij te regelen en hulp in te roepen daar waar nodig.

In de praktijk is het evenwel vaak zo dat er niemand voorhanden is om deze taak op zich te nemen. Wij kunnen u hierbij helpen, ongeacht of de installatie door ons gebouwd werd of niet. Een periodiek onderhoud van uw waterzuiveringsinstallatie kan op contractuele basis of op afroep. De periodiciteit is afhankelijk van het type installatie en kan vanzelfsprekend gaandeweg ook aangepast worden, volgens een soepel stramien. Ook voor advies aangaande onderhoud en/of optimalisatie van uw waterzuiveringsinstallatie kan u bij ons terecht.