Luchtzuivering – verwijderen van geuren en chemische stoffen

Luchtzuivering is een uitdaging waar de industrie en de landbouwsector vaak mee te kampen heeft. Verontreinigde lucht zorgt in hoofdzaak voor geurhinder en voor problemen met de gezondheid.

De uitgestoten lucht kan vervuild zijn door verschillende soorten onzuiverheden. De grootste problemen doen zich echter voor wanneer de lucht chemisch verontreinigd is. En dat is nu net waar we bij TASK in gespecialiseerd zijn: in het verwijderen van chemische verontreiniging uit de uitgestoten lucht.

De hinder die men ondervindt door luchtvervuiling is heel divers. De uitgestoten vervuilde lucht kan heel schadelijk zijn voor de gezondheid zonder dat er geurhinder of visuele hinder is. Vaak is de vervuiling duidelijk zichtbaar (bvb. roetuitstoot) of is er een sterke geurhinder.

In het laatste geval gaan luchtzuivering en geurbestrijding hand in hand.

Verwijderen van chemische stoffen uit de vervuilde lucht met gaswassers

Wij zijn gespecialiseerd in het verwijderen van chemische stoffen uit de vervuilde lucht. Chemische stoffen zijn immers vaak de hoofdreden voor geurhinder en een aantal ervan zijn vaak ronduit gevaarlijk voor de gezondheid. Vandaar dat het belangrijk is dat deze stoffen op een efficiënte en veilige manier uit de vervuilde lucht verwijderd worden.

Voor luchtzuivering gebruiken gebruiken we in deze gevallen diverse soorten gaswassers. Bij gaswassing of absorptie wordt de vervuilde gasstroom opgelost of geneutraliseerd in een vloeistof. Afhankelijk van het soort verontreiniging is deze vloeistof water of een reactief.

gaswasser luchtzuivering
Voorbeeld van een gaswasser in de voedingsindustrie bij Lutosa

We behalen met onze gaswassers een rendement van 95%. In de praktijk betekent dat, dat de geurhinder meestal volledig verdwenen is.

Gaswassers kunnen bij zo goed als alle problemen met luchtzuivering succesvol ingezet worden.

Bij het uitwerken van een efficiënte luchtzuiveringstechniek houden wij rekening met verschillende parameters zoals efficiëntie, energieverbruik, onderhoud, geluid en investering. Wij stellen steeds duurzame, onderhoudsvriendelijke, correct gedimensioneerde en goed functionerende oplossingen voorop.

luchtzuivering industrie

Onze diensten op het gebied van luchtzuivering

U kan ons op verschillende manieren inzetten voor de luchtzuivering van jouw onderneming

  • voor het bouwen van een kant en klare oplossing, van studie tot en met installatie en indienststelling
  • als consultant voor het realiseren van haalbaarheidsstudies, engineering en analyses
  • voor het onderhouden en optimaliseren van bestaande installaties

Hoe gaan wij te werk?

  • Wanneer je ons contacteert voor een probleem met verontreinigde lucht, al dan niet met geurhinder, gaan we samen met jou de aard van de verontreiniging na.
  • We doen de nodige metingen en testen en stellen een aangepaste oplossing voor.
  • Wij plaatsen de installatie en stellen deze in dienst.
  • Wij verzorgen achteraf het nodige onderhoud.
  • Indien de bron van de vervuiling wijzigt (bijvoorbeeld door wijzigingen in uw productieprocessen), dan optimaliseren wij de luchtzuiveringsinstallatie waar nodig.