Gaswassers voor industriële emissiebehandeling

Gaswassers zijn één van de meest toegepaste technologieën voor de behandeling van industriële afgassen. Gaswassers worden gebruikt voor het verwijderen van schadelijke en geurhinder veroorzakende componenten. Het spectrum van behandelbare emissiestromen is zeer groot. Gaswassers worden vaak scrubbers, industriële luchtwassers of absorbers genoemd. Gaswassers kunnen zowel voor grote als voor kleine debieten worden gebouwd (zie ook compacte tank- en labowassers). 

Anno 2023 is de stikstofproblematiek een hot topic, wij hebben reeds ruime ervaring in het verwijderen van ammoniak uit afgassen. Wij denken steeds met u mee op zoek naar de beste oplossing op maat van uw bedrijf. Bij projecten kan u enkele referenties vinden waar wij succesvol ammoniak uit de lucht strippen. 

Luchtwasser Kallo geurbehandeling

Wat zijn gaswassers?

In een gaswasser wordt de vervuilde luchtstroom in contact gebracht met een reinigingsvloeistof om de ongewenste componenten uit het gas te halen. Deze componenten worden in de vloeistof geabsorbeerd. Binnenin de kolom zitten er vullichamen of pakking om de efficiëntie van de scrubber te verhogen. De wasvloeistof bestaat uit water waaraan chemicaliën zijn toegevoegd.

 

Een gaswasinstallatie bestaat hoofdzakelijk uit volgende componenten:

 • wastoren/kolom
 • vullichamen of pakking (gestructureerde pakking, losse pakking: Pall ringen, Raschig ringen, …)
 • druppelvanger
 • sproeier(s) of vloeistofverdeler
 • pomp
 • chemicaliëndosering
 • meet-en regelapparatuur (pH, redox)
 • water suppletie systeem

Welke componenten kan een chemische gaswasser verwijderen?

 • Waterstofsulfide (H2S)
 • Stikstofoxide (NOx)
 • Ammoniak (NH3)
 • Ethyleenoxide (EO)
 • Zoutzuur, waterstofchloride (HCl)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Amines
 • Formaldehyde, formol (CH2O)
 • Amines
 • Salpeterzuur (HNO3)
 • Fenol
 • Mercaptanen, thiolen, organische zwavelverbindingen (R-HS)

Een gaswasser op maat

Onze gaswassers zijn steeds op maat gemaakt. Ze zijn specifiek ontworpen voor de aangeboden emissiestroom en aanpasbaar naar wens van de klant. Elke gaswasser is zodanig ontworpen, dat er steeds kan worden ingespeeld op wijzigingen in het productieproces (zowel qua samenstelling van de afgasstroom, als qua debiet), dit binnen bepaalde grenzen. 

Voor luchtstromen met zure componenten wordt veelal geopteerd voor een gaswasser met NaOH. Deze neutraliserende gaswasser heeft een hoog rendement. Bovendien heeft het afvalwater een neutrale pH, wat de verdere verwerking vergemakkelijkt.

Wat zijn de voordelen van een gaswasser?

 • relatief eenvoudig en goed controleerbaar, ook voor grotere debieten
 • laag energieverbruik
 • compact en plaatsbesparend
 • voorspelbaar en gegarandeerd rendement
 • hoog verwijderingsrendement
 • onderhoudsvriendelijk
 • veelzijdig inzetbaar, in tal van industriële sectoren

Zijn er ook nadelen verbonden aan gaswassers?

 • afvalwater moet worden behandeld
 • water- en chemicaliënverbruik
 • vorstgevoelig
 • een teveel aan stof en/of vet in de emissies kan de pakking doen verstoppen
 • Bij sommige geurbestrijdingstoepassingen kunnen voorafgaandelijke piloottesten aangewezen zijn, om de haalbaarheid in te schatten (zie ook piloot gaswassers)

In welke sectoren kunnen luchtwassers gebruikt worden?

 • afvalverwervende en afvalverwerkende industrie
 • chemische en farmaceutische industrie
 • voedingsindustrie
 • veevoeder
 • meststoffenproductie en meststoffenverwerking
 • olieverwerkende industrie
 • electronica
 • metaal en oppervlaktebehandeling
 • landbouw (ammoniak emissies beperken)

Warmterecuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties

De meeste types luchtwassers worden optioneel uitgerust met een warmterecuperatie systeem. De gerecupereerde warmte kan worden ingezet om proceswaters op te warmen. Een dergelijk warmterecuperatie systeem laat toe een aanzienlijke besparing te realiseren op de energiekosten. Uiteraard realiseren we deze aanpassing ook in het kader van de optimalisatie van een bestaande luchtwasinstallatie.

Projecten

Onderstaande case studies geven een beknopt overzicht van onze realisaties. Klik op onderstaande foto’s om meer te weten te komen over het desbetreffende project.

gaswasser tweetraps