Waterrecuperatie en hergebruik

U bent hier

Water hergebruik - water recyclage

Waterrecuperatie, hergebruik en water recyclage

De kostprijs van water zal in de toekomst alleen maar stijgen. Bedrijven hebben er alle belang bij het bedrijfsafvalwater te gaan recupereren en hergebruiken. Uiteraard brengt dit een substantiële besparing met zich mee : zowel op de drinkwater aankoopfactuur als op het gebied van lozingskost. Het effluent van de waterzuivering kan worden opgewaardeerd tot proceswaters van diverse kwaliteit, gaande tot drinkwaterkwaliteit, of tot ultrapuur water.

Heeft u al berekend hoeveel u kan besparen?

Contacteer ons voor meer info.

Hergebruik van afvalwater – kostenbesparende maatregelen

Maximaal water recupereren uit industriële effluenten?

Water is schaars en wordt almaar duurder. Bedrijven betalen almaar meer voor het lozen van afvalwaters. De noodzaak om deze afvalwaters maximaal te gaan hergebruiken dringt zich almaar meer op, zeker voor bedrijven waar water een grote rol speelt in het productieproces (slachthuizen, wasserijen, cosmetica productie, voeding- en drankenindustrie, textiel, etc.).

De nieuwste membraantechnologie laat toe een substantieel deel van het huidige effluent (zowat 60 tot 80 %) opnieuw te kunnen gebruiken in het productieproces. Dit levert voor de betrokken bedrijven grote besparingen op de water- en lozingskosten op. Het investeringsbedrag kan dan ook relatief snel worden gerecupereerd. Wetende dat water steeds een belangrijker kost zal worden voor de bedrijven in kwestie, is elke kostenbesparende maatregel ter zake van cruciaal belang. De exploitatiekost voor een dergelijke opstelling bedraagt, al naargelang de specifieke vereisten van de klant, bijvoorbeeld slechts een derde van de aankoopprijs van stadswater.

Concreet wordt voor elk specifiek project de haalbaarheid voorafgaandelijk gecontroleerd aan de hand van een recente wateranalyse. Indien nodig wordt een testinstallatie ingezet. Het uiteindelijke systeem wordt volledig op maat van de klant uitgewerkt, in functie van het type afvalwater, de beoogde kwaliteit voor hergebruik en de economische aspecten. Deze compacte installaties, al dan niet opgebouwd in container, zijn volledig geautomatiseerd, uitgerust met een volautomatische CIP en van op afstand stuur- en controleerbaar.

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij elk bedrijf helpen met zijn noden.

Contacteer ons gerust met al uw vragen omtrent recuperatie van industriële effluenten.