Biofiltratie: herstel en vervullen van de biofilter units

Biofiltratie

Biofiltratie: filterinstallatie: herstel van beschadigingen en hervullen met nieuwe biomassa, ter behandeling van geurhinder.