DAF flotatie in voedingsindustrie

DAF flotatie

In de voedingsindustrie zitten er vaak veel vetten in het afvalwater. Deze producent van van sausen, salades en bereide gerechten koos voor een DAF flotatie in zijn waterzuivering. 

Wat is een dissolved air flotation?

Een flotatie wordt toegepast om oliën, vetten en zwevende stoffen te verwijderen uit het afvalwater. De flotatie bestaat uit een grote tank, hierin komt het afvalwater en wordt het vermengt met fijne luchtbelletjes. De luchtbelletjes interageren met de af te scheiden deeltjes waardoor ze naar boven drijven. De olie- en vetdeeltjes verzamelen zich in een drijflaag aan het oppervlak. 

De foto’s tonen een overzicht van de chemicaliën doseerstations en waterstalen na en voor zuivering bij Jermayo.

Meer informatie over onze fysico-chemische waterzuiveringstechnieken.