Energie recupereren in een slibvergistingsinstallatie

Warmtewisselaar slib-slib

Slib-Slib warmtewisselaars in een vergistingsinstallatie

Een reeks van drie warmtewisselaars recupeert de warmte uit uitgegist slib en verwarmt het ruwe inkomende slib voor. De temperatuur van het ruwe slib verhoogt in twee stappen van 23°C tot 71°C. Het uitgegiste slib koelt af van 71°C tot 49°C.

Meer info over de Läckeby warmtewisselaars op onze pagina energie hergebruik.