Fysico-chemische waterzuivering voor de metaalverwerkende industrie

Metaalverwerkende industrie

In de metaalverwerkende industrie komen er veel zware metalen in het afvalwater terecht. Deze metalen moeten verwijderd worden alvorens het afvalwater kan worden geloosd. Deze installatie werd gerealiseerd voor Henrad in België en Caradon Stelrad in Nederland. Beide bedrijven zijn radiatorproducenten.

Zware metalen verwijderen uit afvalwater

Deze fysisch chemische afvalwaterzuiveringsinstallatie in de metaalverwerkende industrie omvat tevens een filterpers. Het slib afkomstig van de filterpers wordt extern afgevoerd. 

Meer informatie over onze fysico-chemische waterzuiveringstechnieken.