Jet beluchting Sodecom Vanheede

Jet beluchting Sodecom Vanheede

Jet beluchtingssystemen werden met succes geïntegreerd in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van verscheidene afvalverwervers en -verwerkers (Vanheede Biomass Solutions in Quévy in dit geval). Vanheede Biomass solutions verwerkt in Quévy verpakt en onverpakt afval van voedingsmiddelen. De organische massa wordt vergist, waaruit energie wordt opgewekt en waaruit een bodemverbeteraar voor landbouwtoepassingen wordt geproduceerd. In dergelijke waterzuiveringsinstallaties is een efficiënte en onderhoudsarme beluchting van cruciaal belang.