Kamerfilterpers voor slib bij Robert Bosch Produktie

Kamerfilterpers

Robert Bosch Produktie in Tienen produceert wisarmen en wisbladen op basis van rubber. Deze locatie van Bosch heeft ook een uitgebreid kenniscentrum. 

Het afvalwater van Bosch wordt behandeld in de waterzuivering op de site alvorens het geloosd wordt. De waterzuivering is uitgerust met een kamerfilterpersinstallatie voor de slibbehandeling. De kamerfilterpers zorgt voor een doeltreffende ontwatering van het slib. Het slib wordt extern afgevoerd. 

Meer informatie over onze fysico-chemische waterzuiveringstechnieken.