Roto-Sieve trommelzeef verwijdert kleverige houtdeeltjes uit warm proceswater

Roto-SIeve Lulea Sweden Bioenergy

Bioenergi startte met de productie van houtpellets in 1998 en is vandaag één van Zweden’s grootste houtpellet fabrikanten. Het bedrijf beschikt over één van de modernste productiefaciliteiten in Europa. De fabriek met 17 werknemers is gevestigd in het Zweedse Luleå.

Productieproces van houtpellets

In het verleden maakte Bioenergi gebruik van een decanteercentrifuge om de houtvezels af te scheiden. Dit proces heeft enkele nadelen zoals het hoge energieverbruik en de frequente onderhoudsbeurten. Een verdere stijging van de onderhoudskosten, zette Bioenergi ertoe aan om op zoek te gaan naar een betere oplossing. Bij een bedrijfsbezoek kon hij kennismaken met de Läckeby Roto-Sieve model RS24. Läntmannen Agroenergi had deze geïnstalleerd ter vervanging van een Rotapass zeef. De Roto-Sieve model RS24 bleek zeer betrouwbaar en eenvoudig. Een rondje referenties natrekken later besliste Bioenergi om over te gaan tot aankoop van een Läckeby Roto-Sieve® trommelzeef, met een transportschroef.

Afscheiding en ontwatering houtsnippers voor verder hergebruik

Vanuit de nabijgelegen SSAB staalfabriek vertrekt een procesgasleiding, welke eerst passeert via de Lulekraft energiefabriek, waar veel energie wordt gerecupereerd. Bij het verlaten van de Lulekraft energiefabriek heeft het procesgas nog een temperatuur van 450 °C en wordt het rechtstreeks geleid naar de grote droogtrommel bij de Bioenergi fabriek, waar de houtpellets met behulp van dit hete gas worden gedroogd. Na de passage door de droogtrommel gaat het gas naar de koeltoren, waar de temperatuur wordt teruggebracht van 450 tot 90 °C. Tijdens het droogproces van de houtpellets in de grote trommel, komen heel wat houtstof en houtdeeltjes via het gas in het koelwater terecht. 

Performante trommelzeef in een veeleisend productieproces

Het proces is een gesloten systeem, dus moeten deze stof- en houtdeeltjes weer uit het water worden gefilterd. De Läckeby Roto-Sieve® trommelzeef zorgt voor het uitzeven van deze houtstof en houtdeeltjes. De temperatuur van het zeefwater bedraagt ongeveer 60 °C, na passage door de trommelzeef. Daarna gaat het zeefwater terug naar het gesloten systeem. De Läckeby transportschroef SCP 220 zorgt dan voor de verdere ontwatering van de verwijderde houtdeeltjes. De uitgefilterde en ontwaterde houtdeeltjes gaan terug naar het productieproces, om te eindigen als houtpellets.

Roto-SIeve kleverige substanties

Succesverhaal

Na 1 jaar in bedrijf kan manager Fredrik Nilsson tevreden terugblikken: de beslissing om de Läckeby trommelzeef te installeren was een succes. “In het begin hebben we een trommel met een perforatie van 1,25 mm gebruikt, om na enige tijd over te gaan naar een trommel met een perforatie van 1,0 mm. Zo kwamen we tot een optimaal resultaat“, zegt Fredrik. Als operationeel verantwoordelijke, kan Fredrik het eenvoudige en makkelijk toegankelijke ontwerp van de Roto-Sieve trommelzeef ten zeerste appreciëren. Bovendien verbruikt de Läckeby oplossing 80 % minder energie ten opzichte van de vroegere centrifuge.

Samenwerken voor een optimale oplossing

Het inzetten van een Läckeby Roto-Sieve® trommelzeef op dergelijke installatie was nooit eerder getest. Läckeby maakt trommelzeven sinds de jaren 60 en heeft al meer dan 5300 trommelzeven succesvol in bedrijf. Maar nooit eerder in de productie van houtpellets. In eerste fase staken er dan ook enkele problemen de kop op, maar al snel konden enkele speciale aanpassingen worden gedaan. Dit om volledig tegemoet te komen aan de speciale vereisten van de houtpellet productie. Het gaat dan meer specifiek over hoge temperaturen en filtermateriaal met een hoog gehalte aan kleverige subtanties, zoals hars. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een speciale versie van de trommelzeef. Deze speciale versie van de Roto-Sieve trommelzeef boekt ondertussen zowel bij Bioenergi in Luleå als bij de houtpellet fabriek van Scandbio in Kammarp goede resultaten.

"Ons doel is continu ons productiesysteem te verbeteren en onze productie gestaag uit te breiden. Het implementeren van Läckeby’ s oplossing is een hele stap in de goede richting. Het was absoluut een goede beslissing om onze oude centrifuge te vervangen door een Roto-Sieve trommelzeef."

Resultaatgericht denken

Task en Läckeby leveren niet alleen equipment, wij denken graag met de klant mee om tot een oplossing op maat te komen. Samen komen we tot een resultaat waarbij u efficiënt en kostenbesparend kan produceren, zo hoeft u geen tijd te besteden aan haperende toestellen op uw productielijnen en eindeloze onderhoudsbeurten. 

U focust op uw product, wij focussen op het afval- en proceswater!

Meer info over onze Roto-Sieve trommelzeven.