Slib voorverwarmen in de waterzuivering

Warmtewisselaars

In waterzuiveringsinstallaties is altijd behoorlijk wat warmte te recupereren

Een installatie met vier warmtewisselaars van het slib water type in de RWZI Bath (provincie Zeeland) Nederland – Wolter en Dros voor Waterschap Brabantse Delta. Twee warmtewisselaars halen energie uit het rioolslib, twee andere warmtewisselaars gebruiken deze energie om het vergistingsslib op te warmen en op temperatuur te houden.

Ontwerp gebaseerd op de kW vereiste

Het gehele ontwerp is gebaseerd op de kW vereiste, in dit specifiek geval 550 kW. In dit geval hebben we gekozen voor een type warmtewisselaar die grote debietsschommelingen (+ – 50 %) aankan. Eén van de specifieke eigenschappen van de Lackeby warmtewisselaars zijn de gepatenteerde keerkamers, die zorgen voor een optimale slibvermenging en homogene slibtemperatuur. Een goede isolatie zorgt ervoor dat de warmteverliezen tot een absoluut minimum worden herleid. Bovendien is het ruimtebeslag van deze warmtewisselaars tot een minimaal, vergeleken met andere types warmtewisselaars. Een bijkomend voordeel is dat de modules stapelbaar zijn.

De Läckeby slib/water warmtewisselaars zijn het resultaat van innovatief denken en 40 jaar ervaring in deze sector. Dit gamma toestellen werd ontwikkeld om aan de zeer specifieke vereisten inzake verwarmen of koelen van slib te voldoen. Het unieke, gepatenteerde ontwerp heeft geleid tot een compacte warmtewisselaar met minimale onderhoudsvereisten.

Voordelen van de Läckeby warmtewisselaars

Läckeby warmtewisselaars zijn compact, robuust, makkelijk te installeren, te onderhouden en hoogst betrouwbaar. De ronde slibkanalen reduceren het risico op verstopping. Het innovatieve ontwerp met de gepatenteerde keerkamers zorgt voor een hoge energie overdracht en lage drukverliezen. Bovendien is het onderhoud snel: slechts enkele los te maken bouten en scharnierende keerkamers.

Slib toepassingen:

  • Directe verwarming of koeling van slib op de toevoerleiding
  • Verwarming en/of koeling van uitgegist slib over de vergister of pasteurisatie
  • Energie hergebruik uit warm slib

Waterzuiveringstoepassingen:

  • Koelen van het afvalwater in bijvoorbeeld biologische waterzuiveringssystemen
  • Energie hergebruik uit uitgaand afvalwater

Meer info over de Läckeby warmtewisselaars op onze pagina energie hergebruik.