Slib/water warmtewisselaars voor RWZI Hengelo Nederland

Slib/water warmtewisselaars

Slib/water warmtewisselaars ter vervanging van bestaande spiraalvormige warmtewisselaars.

Waterschap Vechtstromen – site Hengelo.