Vervanging pakking striptoren

Striptoren

De pakking van een gaswasser voor ammoniak werd vervangen door Task. De blokken gestructureerde pakking werden eerst verwijderd waarna de nieuwe pakking in de gaswasser werd geplaatst. Bij deze interventie werd gebruik gemaakt van een kraan om de gaswasser horizontaal te plaatsen zodat de pakking van de striptoren gemakkelijk kon worden vervangen.