Tankwasser voor ammoniak of NH3

Tankwasser

NH3 tankwasser of compacte gaswasser voor ammoniakverwijdering. Tankwassers zijn compacte gaswassers die gebruikt worden bij de overslag van chemicaliën om te verhinderen dat er schadelijke dampen vrijkomen bij het overhevelen van chemische producten.

Meer over onze tankwasser en labowassers voor kleinere luchtdebieten?