Trommelzeef in slachthuis voor het uitzeven van slachtafval

Trommelzeef slachthuis - Roto-Sieve voor het uitzeven van slachtafval (film)

Deze toepassing situeert zich in een runder slachthuis. Ditmaal niet voor de normale behandeling van de afvalwaterstroom. Onderstaande video toont hoe de Roto-Sieve trommelzeef rundermagen en ander slachtafval zoveel mogelijk ontwaterd. Na passage in de trommelzeef kunnen deze rundermagen en het slachtafval verder worden verwerkt.

De Roto-Sieve trommelzeven zijn succesvol in slachthuizen

In deze toepassing van onze Mexicaanse collega’s gaat het om een trommelzeef met een perforatie van 3.0 mm.

Meer info over de Roto-Sieve trommelzeven voor water.