Warmtewisselaars RWZI Bath

Warmtewisselaars

Vier Lackeby warmtewisselaars op rij in een compacte en uiterst toegankelijke opstelling

Een installatie met vier warmtewisselaars van het slib water type in de RWZI Bath (provincie Zeeland) Nederland – Wolter en Dros voor Waterschap Brabantse Delta. Twee warmtewisselaars halen energie uit het rioolslib, twee andere warmtewisselaars recupereren de energie uit het vergistingsslib van de waterzuiveringsinstallatie.

Voor het rioolslib werden twee warmtewisselaars ingezet van elk 550 kW, bij een droge stof gehalte van 4 tot 8 %, een slib debiet van 20 tot 40 m³ per uur. De temperatuur van het inkomende rioolslib bedraagt 9 °C, deze van het inkomende water 85°C.

Voor het vergistingsslib werden eveneens twee warmtewisselaars ingezet van elk 125 kW, bij een droge stof gehalte van 4 tot 8 % en een slib debiet van 25 m³/h. Temperatuur van het inkomende slib 53 °C. Slibtemperatuur na de warmtewisselaar: 57 °C. Inkomende watertemperatuur: 70 °C.

Het gehele ontwerp werd gebaseerd op de kW vereiste, in dit specifiek geval 550 kw.

Omwille van de grote variatie qua debiet van 50 %, hebben we hier gekozen voor een type warmtewisselaar dat deze schommelingen aankan.

Het slib wordt in de keerkamer goed vermengd, wat zorgt voor een homogene slibtemperatuur.

De warmtewisselaars zijn ontworpen voor een hoge doorstroomsnelheid, zodanig dat een continuë turbulentie van het slib verzekerd is.

Een goede isolatie zorgt ervoor dat de warmteverliezen tot een absoluut minimum worden herleid.

Deze drie ontwerpcriteria leiden tot hoogst performante warmtewisselaars, efficiënt en met een compact design. Door het modulaire systeem is het ruimtebeslag van onze gepatenteerde warmtewisselaars tot een minimum herleid. De modules zijn stapelbaar.

Slechts enkele los te maken bouten en scharnierende keerkamers zorgen voor snelle onderhouds- en inspectierondes.

De Läckeby slib/water warmtewisselaars zijn het resultaat van innovatief denken en 40 jaar ervaring in deze sector. Dit gamma toestellen werd ontwikkeld om aan de zeer specifieke vereisten inzake verwarmen of koelen van slib te voldoen. Het unieke, gepatenteerde ontwerp heeft geleid tot een compacte warmtewisselaar met minimale onderhoudsvereisten.

Energie hergebruik optimaliseren met hoge doeltreffendheid

De Läckeby slib/water warmtewisselaar werd specifiek ontworpen voor media met hoge viscositeit. De gepatenteerde keerkamers zorgen voor een optimale warmteoverdracht en tegelijkertijd kunnen we zo tegemoet komen aan de vraag naar een zo klein mogelijk ruimtebeslag. Er is ook specifieke aandacht voor een zo laag mogelijke operationele kost van het verwarmings- en koeling systeem.

Voordelen van de Läckeby warmtewisselaars

Mede door hun modulaire opbouw, zijn de Läckeby warmtewisselaars compact, robuust, makkelijk te installeren en te onderhouden en hoogst betrouwbaar. De ronde slibkanalen laten ook grotere partikels toe en reduceren het risico op verstopping maximaal. Het innovatieve ontwerp met de gepatenteerde keerkamers zorgt voor een hoge energie overdracht en lage drukverliezen.

Slib toepassingen, enkele voorbeelden:

  • Directe verwarming of koeling van uitgegist slib op de toevoerleiding
  • Verwarming en/of koeling van uitgegist slib over de vergister of pasteurisatie
  • Energie hergebruik uit warm slib

Waterzuiveringstoepassingen:

  • Koelen van het afvalwater in bijvoorbeeld biologische waterzuiveringssystemen
  • Energie hergebruik uit uitgaand afvalwater

Meer info over de Läckeby warmtewisselaars op onze pagina energie hergebruik.