Water ontijzering met membranen

Ontijzering

Een water ontijzeringsinstallatie verwijdert ijzer uit het proceswater en maakt hiervoor gebruik van membraantechnologie. Deze installatie bestaat uit een omgekeerde osmose (RO) unit. Een demineralisatie installatie vervolledigd de proceswaterbehandelingsinstallatie. Deze installaties maken deel uit van de waterbehandeling bij de Caradon Radiators group in België en in Nederland. Voor de Caradon group in Turkije (TermoTeknik) werd ook een olie-emulsie verwijderingsinstallatie gerealiseerd.

Meer over onze waterbehandelingstechnieken.