Privacy Policy

TASK Industriële Milieutechnieken BV– Uw industriële partner voor lucht- en waterzuivering
Kerkhofstraat 33 – 2220 Heist-op-den-Berg – België
Tel. +32/ (0)15/24 21 15 
BTW BE 0461.006.851
info@task.be www.task.be

Privacy – Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR (General Data Protection Regulation)

Wie is TASK ?

TASK BV Industriële Milieutechnieken, Kerkhofstraat 33, 2220 Heist-op-den-Berg, België, lidstaat van de Europese Unie (EU), ON nr TASK BE0461.006.851, verder genaamd TASK. Ons gegevensbeschermingsbeleid is gebaseerd op de verordeningen Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”).

Hoe verzamelt TASK uw persoonsgegevens?

Indien TASK beschikt over basis persoonsgegevens, is dit afkomstig van volgende kanalen:

• U (of uw collega’s) hebben rechtstreeks contact met ons opgenomen, bv. via onze website of websites beheert door derden, waar onze contactgegevens worden vermeld om informatie aan te vragen over onze producten en diensten.
• U (eventueel in opdracht van uw bedrijf) een product of dienst rechtstreeks bij ons heeft aangekocht
• U (of uw collega’s) uw gegevens heeft achtergelaten bij een beursbezoek
Ingeval u informatie opgeeft in naam van derden verzoeken wij u voorafgaandelijk te controleren dat deze derde dit privacybeleid heeft gekregen. Helpt u ons aub om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen aan uw contactgegevens of voorkeuren. Task past zijn gegevens onmiddellijk aan op éénvoudig verzoek.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Task is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die worden verzameld via hogervermelde kanalen. Op éénvoudig verzoek worden uw contactgegevens of voorkeuren aangepast. Dit privacybeleid bevat verder alle details over de verwerking van uw persoonsgegevens. Omschrijving persoonsgegevens verzameld door Task De volgende types van informatie worden verzameld:
• Contactgegevens (Bedrijfsnaam, naam en voornaam contactpersoon, eventueel bedrijfsadres, e-mail, telefoonnummer/mobiel nummer, fax …).
• Bijkomende persoonlijke informatie : geen
• Klantgeschiedenis (uitsluitend B2B informatie, offertes, facturatie, opvolging projecten, onderhoud, interventies)
• Cookies van websites : basic data
• Gegevens van sociale media: zelfde verwerking als contactgegevens
 

Doeleinden

Wat zijn de doeleinden en wettelijke gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Hierboven vermelde contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u sporadisch en gericht te informeren aangaande voor u interessante nieuwe producten/diensten of om u uit te nodigen voor een beurs of evenement. Hierboven vermelde contactgegevens worden in geen enkel geval met derden gedeeld, tenzij in zeer specifieke gevallen en uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens overdragen en delen 

Hierboven vermelde contactgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij om onze wettelijke verplichtingen na te leven met de Belgische overheid in het kader van een verkoop of aankoop van goederen of diensten.

Hoelang houden we uw gegevens bij? 

Gegevens worden slechts zo lang bijhouden als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. In het kader van een verkoop, opgemaakte offerte, nazorg, service). We beperken de toegang tot uw gegevens tot die personen die hiervan op de hoogte moeten zijn in het kader van het doel. Gegevens die louter worden gebruikt in het kader van publicitaire doeleinden, worden op éénvoudig verzoek gewist of aangepast.

Hoe beschermen we uw gegevens? 

We gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatie hulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden. Wij doen er samen met onze dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming.

Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:
• strikte toegangsregels tot uw gegevens op ‘need to know’-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;
• overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde/beveiligde vorm;
• firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, en de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;
• beheer van inbreuken en incidenten (info systeem voor veiligheidsmanagement); Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neemt u dan aub contact op met de privacyverantwoordelijke, Martine Kovács : martine.kovacs@task.be – tel. +32 (0)15 24 21 15 – Task BV Industriële Milieutechnieken, Kerkhofstraat 33, 2220 Heist-op-den-Berg, België.

Wij nemen de bescherming van uw privacy ernstig. Indien u van ons geen verdere mailings meer wenst te ontvangen (max 1 tot 2 x per jaar), kan u zich eenvoudig uitschrijven via de “uitschrijven” modus onderaan elk mailingbericht. U wordt dan ook onmiddellijk uit alle bestanden verwijderd. Wij streven ernaar onze gegevens te allen tijde up-to-date te houden. Bent u niet tevreden met ons gebruik van uw gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder inzake gegevensbescherming. Het Belgische toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming is de Belgische privacycommissie.