Bioenergy Lulea Zweden

Roto-SIeve Lulea Sweden Bioenergy

Läckeby Roto-Sieve® trommelzeef: performant in een veeleisend productieproces

Productie van houtpellets : Bioenergi in Luleå, Zweden

Bioenergie in Luleå, Zweden, startte met de productie van houtpellets in 1998 en is vandaag één van Zweden’s grootste houtpellet fabrikanten, met een capaciteit van 95.000 ton houtpellets/jaar. Het bedrijf beschikt over één van de meest moderne productiefaciliteiten in Europa. De fabriek met 17 werknemers, is gevestigd in de Aronstorp industriezone in Luleå, vlakbij de productieplant van SSAB Staal.

In het verleden maakte Bioenergie gebruik van een decanter centrifuge om de houtvezels af te scheiden van het koelwater in de waskolom. Het inzetten van een centrifuge voor het koelwater is gebruikelijk in de sector, maar de nadelen van deze procedure zijn het hoge energieverbruik en de frequente onderhoudsbeurten, dewelke dit systeem vereist. Een verdere stijging van de onderhoudskosten, zette directeur Conny Holmberg ertoe aan om op zoek te gaan naar een nieuwe, doeltreffende oplossing, met een goede prijs-kwaliteitsratio. Bij een bedrijfsbezoek aan de firma Lantmännen Agroenergie in Ulricehamn, nu gekend onder de naam Scandbio Ulricehamn, kon hij kennismaken met de Läckeby Roto-Sieve model RS24, recent door Läntmannen Agroenergi ingezet ter vervanging van een Rotapass zeef. De Roto-Sieve model RS24 bleek zowel een betrouwbaar, als een eenvoudig systeem. Een rondje referenties natrekken later besliste Conny Holmberg om over te gaan tot aankoop van een Läckeby Roto-Sieve® trommelzeef met een Läckeby transportschroef. Aangezien er ook behoorlijk wat loog in het effluent zat, werd voor beide toestellen gekozen voor de RVS 316 versie.

Afscheiding en ontwatering houtsnippers voor verder hergebruik

Vanuit de nabijgelegen SSAB staalfabriek vertrekt een procesgasleiding, welke eerst passeert via de Lulekraft energiefabriek, waar grote hoeveelheden energie kunnen worden gerecupereerd. Bij het verlaten van de Lulekraft energiefabriek heeft het procesgas nog een temperatuur van 450°C en wordt het rechtstreeks geleid naar de grote droogtrommel bij de Bioenergie fabriek, waar de houtpellets met behulp van dit hete, zuurstofvrije gas worden gedroogd. Na de passage door de droogtrommel gaat het gas naar de koeltoren, waar over een traject van slechts enkele meters de temperatuur wordt teruggebracht van 450 tot 90°C. Tijdens het droogproces van de houtpellets in de grote trommel, komen heel wat houtstof en houtdeeltjes via het gas in het koelwater terecht. Aangezien het om een gesloten systeem gaat , moeten deze stof- en houtdeeltjes weer uit het water worden gefilterd. Het is op dit punt dat de Läckeby Roto-Sieve® trommelzeef wordt ingezet. De temperatuur van het zeefwater bedraagt ongeveer 60 °C, na passage door de trommelzeef, waarna het terug naar het gesloten systeem wordt geleid. De verwijderde houtdeeltjes worden verder ontwaterd door middel van de Läckeby transportschroef  SCP 220. De uitgefilterde en ontwaterde houtdeeltjes worden terug naar het productieproces geleid, om te worden omgezet in houtpellets.

Roto-Sieve pelletproductie

Resultaat: doorgedreven circulariteit

Na 1 jaar in bedrijf kan manager Fredrik Nilsson tevreden terugblikken: de beslissing om de Läckeby trommelzeef te installeren was een succes. “In het begin hebben we een trommel met een perforatie van 1,25 mm gebruikt, om na enige tijd over te gaan naar een trommel met een perforatie van 1,0 mm, om zo tot een optimaal resultaat te komen”, zegt Fredrik. Als operationeel verantwoordelijke, kan Fredrik het eenvoudige en makkelijk toegankelijke ontwerp van de Roto-Sieve trommelzeef ten zeerste appreciëren. Eveneens positief, is het feit dat de Läckeby oplossing slechts 20 % energie verbruikt, ten opzichte van de vroegere centrifuge. Conny licht nog toe dat het debiet van de wasser ongeveer 10 m3/u bedraagt en de hoeveelheid gerecupereerde houtsnippers, klaar voor hergebruik, ongeveer 100 tot 150 kg, met een droge stof gehalte van 25-30 %, na ontwatering in de transportschroef.

Samenwerken voor een optimale oplossing

Het inzetten van een Läckeby Roto-Sieve® trommelzeef op dergelijke installatie was zowel voor de klant als Läckeby, nooit eerder getest. Läckeby maakt trommelzeven sinds de jaren 60 en heeft al meer dan 5000 trommelzeven succesvol in bedrijf sedertdien, maar nooit eerder in de productie van houtpellets. In eerste faze staken er dan ook enkele problemen de kop op, maar al snel konden enkele speciale aanpassingen worden gedaan, om volledig tegemoet te komen een  de speciale vereisten van de houtpellet productie, namelijk hoge temperaturen en filtermateriaal met een hoog gehalte aan kleverige subtanties, zoals hars. Zo kon er een speciale versie van de trommelzeef worden ontwikkeld, die ondertussen zowel bij Bioenergi in Luleå als bij de houtpellet fabriek van Scandbio in Kammarp goede resultaten boekt.

“Ons doel is continu ons productiesysteem te verbeteren en onze productie gestaag uit te breiden. Het implementeren van Läckeby’ s oplossing is een hele stap in de goede richting. Het was absoluut een goede beslissing om onze oude centrifuge te vervangen door een Roto-Sieve trommelzeef”, concludeert Conny Holmberg, directeur van Bioenergi i Luleå AB

Resultaatgericht denken

Task en Läckeby leveren niet alleen equipment, wij denken graag met de klant mee om tot een oplossing op maat te komen. Samen komen we tot een resultaat waarbij u efficiënt en kostenbesparend kan produceren, zo hoeft u geen tijd te besteden aan haperende toestellen op uw productielijnen en eindeloze onderhoudsbeurten. Zo kan u volledig focussen op uw eindproduct.