Fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken

Fysisch-chemische waterbehandelingstechnieken

Vaak voldoet industrieel afvalwater niet aan de vereiste normen (oa. Vlarem) om te lozen – laat staan om te hergebruiken. In eerste instantie dienen de toxische componenten uit de afvalwaterstroom te worden verwijderd. Hiervoor zijn er tal van fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken.

Deze technieken worden onder meer ingezet voor de verwijdering van:

 • Zware metalen
 • Zwevende stoffen en emulgerende organische deeltjes
 • Moeilijk afbreekbare, apolaire organische stoffen
 • Oliën en vetten
 • Organische en anorganische componenten (bv. fosfor, zouten)
 • Toxische polluenten

De fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken worden gebruikt als voorbehandeling, eindbehandeling of als specifieke behandeling mbt hergebruik als proceswater.

Welke fysisch-chemische technieken worden gebruikt in waterzuivering? 

Het waterbehandelingstype hangt in de eerste plaats af van de grootte van de deeltjes aanwezig in het afvalwater. Vaste deeltjes die met het blote oog zichtbaar zijn kunnen op drie, relatief gemakkelijke manieren worden verwijderd. Deze deeltjes worden verwijderd met filtratie, flotatie of bezinking. De fijne zwevende deeltjes (< 1 µm) zijn moeilijker te verwijderen. Dit soort deeltjes kan alleen d.m.v. fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken worden verwijderd.

Onze werkwijze bestaat uit het uitvoeren van labo testen met het afvalwater. Op die manier kan er op voorhand worden bepaald welke technieken het meest geschikt zijn.  

 • flocculatie
 • coagulatie
 • flotatie
 • neutralisatie
 • electroflotatie
 • membraantechnologie – membraanfiltratie
 • NH3 stripper-absorbers, slibverwerking

Flotatie: afscheiden van zwevende stoffen, oliën, vetten en onopgeloste deeltjes. Deze techniek kan als voorbehandeling voor verdere zuivering worden gebruikt of als enige behandeling van het water. De meest gebruikte flotatietechniek is Dissolved Air Flotation (DAF), waarbij lucht onder druk in het te behandelen water wordt opgelost. De aldus gevormde zeer fijne belletjes binden zich met de vlokdeeltjes in het water. De vlokdeeltjes stijgen naar het wateroppervlak en vormen een drijflaag. De drijflaag wordt afgeschraapt en opgevangen in een container. Het slib kan dan verder ingedikt en/of ontwaterd worden. 

Het grote voordeel van dit soort installaties is dat ze volledig geautomatiseerd kunnen worden en hierdoor zeer onderhoudsvriendelijk zijn.

Neutralisatie: In hoofdzaak gaat men afvalwater neutraliseren (pH +- 7) om het geschikt maken voor verdere afbraak in een biologische afvalwaterzuivering of om te voldoen aan de lozingsnormen. 

Neutralisatie is een techniek die op zeer diverse afvalwaters wordt toegepast. Dit soort installaties zijn vrij eenvoudig. Het is een vrij compact geheel van opslag- en reactietanks met de nodige doseer- en mengapparatuur. Bovendien kunnen ze volledig geautomatiseerd worden en zijn dus onderhoudsvriendelijk

Membraantechnologie-membraanfiltratie: ontijzering, ontharding, demineralisatie met behulp van membranen, ook waterrecuperatie.

Stripping: verwijdering van vluchtige stoffen met NH3 strippers (striptorens) – absorbers.

Fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken

Slibverwerking: in veel gevallen blijft er slib over als restproduct na het physico-chemisch waterzuiveringsproces. In de meeste bedrijven wordt het slib verwijderd door derden. Het is dan ook van economisch belang om het volume slib zo klein mogelijk te houden. Een methode om het slib te ontwateren is de kamerfilterpers. Het slib wordt onder toenemende druk in een gesloten ruimte of kamer te gepompt. Na het persen openen de kamers zich terug en vallen de vaste filterkoeken uit de kamers. Optioneel kunnen de persen uitgerust worden met een hogedruk sproei-installatie om de doeken te reinigen. 

Wij bieden u een geïntegreerde oplossing

Of het om een volledig nieuwe installatie gaat, of om de renovatie of optimalisatie van een bestaande installatie, wij bieden u een correcte oplossing, met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Onze installaties worden altijd naadloos geïntegreerd in de bestaande situatie van elke productiesite. Wij beogen duurzame, onderhoudsvriendelijke en correct gedimensioneerde installaties. 

waterzuivering proceswater behandeling industrie

Bovendien zorgen wij voor een gedegen opleiding van het onderhoudspersoneel ter plaatse, om te garanderen dat de waterzuiveringsinstallatie ook op langere termijn probleemloos blijft lopen. Indien er zich desondanks toch problemen voordoen, staan wij steeds paraat voor een snelle interventie.

Onze expertise

Diverse bedrijven uit zeer uiteenlopende sectoren gaande van afvalverwerking en –verwerving tot voeding, van automobielindustrie tot textiel, van dierenvoedingsproducent tot farmaceutische industrie, van metaalverwerkende industrie tot chemie-petrochemie, enz. doen of deden dan ook reeds beroep op onze expertise voor het bouwen van waterzuiveringsinstallaties en/of luchtzuiverings- en geurbestrijdingsinstallaties. Voor alle hogervermelde specialisaties kunnen wij één of meerdere gerealiseerde referenties voorleggen.

Projecten

Een overzicht van enkele projecten vindt u hieronder. Een klik op de foto’s geeft toegang tot de projectbeschrijving en de volledige fotoreeks.

Fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken