Lucht-Geur

gaswassers geur tweetraps tegenstroomwassers

Luchtzuivering en geurbestrijding - oplossingen op maat

Voor elk bedrijf liggen de kaarten op gebied van emissie en geur weer anders. Daarom wordt voor elke gegeven luchtstroom ook telkenmale weer van nul begonnen en gezocht naar een custom-made oplossing voor elke klant teneinde een optimale prijs-kwaliteitsverhouding te kunnen bieden.

Wij beogen duurzame, onderhoudsvriendelijke, correct gedimensioneerde en feilloos functionerende installaties. Een gedegen opleiding van het onderhoudspersoneel ter plaatse moet daarenboven kunnen garanderen dat de installatie ook op langere termijn probleemloos blijft lopen. Indien er zich desondanks toch problemen voordoen, is een snelle interventie altijd gegarandeerd.

Naargelang de behoeften van de klant bouwen wij een sleutel-op-de-deur installatie of staan wij hen bij met advies of verzorgen wij het nodige studiewerk. Of het nu gaat over haalbaarheidsstudies, engineering en analyses t.e.m. complete realisatie, opstart en instructie van het verantwoordelijke personeel, alles blijft in één hand, wat voor de klant de zaken aanzienlijk vereenvoudigt. Wij merken bij onze nieuwe klanten meer en meer dat er een grote behoefte bestaat tot complete renovatie en/of optimalisatie van bestaande luchtzuiverings- en geurbehandelingsinstallaties. Klanten die in het verleden hadden geopteerd voor een low-cost installatie moeten na verloop van enkele jaren toch constateren dat de installatie niet of niet meer naar behoren functioneert. Het gebeurt ook vaak dat de productiecapaciteit verhoogt en de installatie deze verandering niet meer aankan. Een optimalisatie en/of renovatie dringt zich dan op. In de mate van het mogelijke worden bestaande elementen behouden, zodanig dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden om het beoogde en vereiste resultaat te bekomen.

Task is niet gebonden aan vaste equipment leveranciers of behoort niet tot een grotere overkoepelende holding van waaruit bepaalde aankoopeisen zouden kunnen worden opgelegd. Onze niet-gebondenheid laat ons toe voor elke klant het meest geschikte en het meest prijsgunstige equipment te selecteren. Voor zeer specifieke know-how op het gebied van geurbestrijding doen wij, indien noodzakelijk, beroep op diverse binnen- en buitenlandse experten.

Task Brochure Lucht - Geur A4 formaat

Task referentielijst

Emissiebehandeling, luchtzuivering en geurbestrijding : specialisaties :