Ammoniak verwijderen met een NH3 striptoren

Afvalwater, zowel industrieel als stedelijk afvalwater, bevat vaak hoge concentraties ammoniak (NH3). Ammoniak kan verwijderd worden met behulp van de stripping methode. Hierbij wordt het afvalwater met lucht gestript in een NH3 striptoren. 

Hoe kan ammoniak (NH3) verwijderd worden uit afvalwater?

Ammoniak kan verwijderd worden uit het afvalwater met een methode bestaande uit twee stappen: stripping en absorptie. In de eerste stap wordt ammoniak van het water gestript in een NH3 striptoren. Een dergelijke striptoren vertoont zeer veel gelijkenissen met de gaswassers die gebruikt worden in de afluchtbehandeling van industriële emissies. Een NH3 striptoren is een gepakte kolom (voorzien van internals en pakking), erg gelijkend op een chemische gaswasser. Het voorverwarmde ammoniakhoudende water komt de stripper bovenaan binnen. Hier komt het in contact met een luchtstroom en wordt ammoniak uit het water verwijderd. Het behandelde water wordt onderaan de striptoren opgevangen. De met ammoniak beladen lucht verlaat de stripper en wordt behandeld in de NH3 absorber.

In de absorber worden de ammoniak-houdende gassen met zuur behandeld, om de ammoniak te absorberen. De uitgaande gassen worden over de absorber gerecirculeerd, wat resulteert in een daling van de energiekosten. Bovendien gebruikt deze methode geen stoom, wat een bijkomende besparing oplevert. 

Een circulair verhaal

 

Deze striptoren technologie past perfect binnen de circulaire economie. De energiekosten zijn lager aangezien de gassen over de absorber worden gerecirculeerd.

Bovendien kan het eindproduct, een geconcentreerde zoutoplossing, ook gebruikt worden als meststof. Deze circulaire technologie past dan ook volledig in het cradle-to-cradle principe.

Absorbeurs ADPO

Voordelen van ammoniak (NH3) stripper absorber technologie

  • lagere bedrijfskost
  • geen stoom nodig

Projecten

NH3 striptoren