Onderhoud, inspectie en optimalisatie van gaswassers

Is uw luchtbehandelingsinstallatie aan vervanging toe? Ligt uw uitstoot boven de emissiegrenswaarden? Dan kan Task u bijstaan met meer dan 30 jaar expertise. 

Luchtbehandelingsinstallaties zoals chemische gaswassers, biowassers en biofilters vragen doorgaans een specifieke opvolging en onderhoud. Hiervoor kunnen wij volgende diensten aanbieden:

  • Periodieke controle van de werking van uw luchtbehandelingsinstallatie adhv. verschillende parameters (pH, geleidbaarheid, redoxpotentiaal, temperatuur, vochtgehalte, …)
  • Uitvoeren van diverse metingen (zowel fysische en chemische parameters)
  • Eenvoudige laboanalyses worden in eigen huis uitgevoerd, zo zijn de resultaten snel beschikbaar. Voor de uitvoering en analyse van specifiekere bemonstering werken wij samen met gespecialiseerde partners. 

Inspectie, onderhoud en optimalisatie van luchtzuiveringsinstallaties

Voor de luchtzuivering werd er in het verleden vaak geopteerd voor een low-cost installatie. Helaas moet men na verloop van tijd vaak constateren dat deze niet meer naar behoren functioneert. Het gebeurt ook vaak dat de productiecapaciteit verhoogt en dat de installatie deze verandering niet meer aankan. Dan is een grondige doorlichting van de installatie aangewezen. 

Doorlichting van gaswassers

Een doorlichting heeft als doel uw bestaande gaswasser te evalueren. Hierbij worden ook metingen gedaan van o.a. pH, redox en geleidbaarheid. Daarna zoeken wij een gepaste oplossing om uw rendement te verhogen. Er hoeft niet altijd geopteerd te worden voor een volledig nieuwe installatie. Een optimalisatie of renovatie van de huidige installatie kan vaak evengoed de nodige doelstellingen behalen. In de mate van het mogelijke worden de bestaande elementen behouden.

Meer over onze luchtzuiveringsoplossingen.

Vervangen van pakking en internals

De juiste keuze van de pakking en andere internals van een gaswasser is specialistenwerk. De keuze is zeer bepalend voor het goed functioneren en het rendement van uw installatie.

Een verstopte of samengeklitte pakking is nefast voor de efficiëntie van de gaswasinstallatie. Wij zorgen voor de vervanging van de pakking en andere interne elementen. Heeft u problemen met uw huidige gaswasser? Neem dan zeker contact op en wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Warmterecuperatie gekoppeld aan gaswasinstallaties

De meeste types gaswassers kunnen optioneel worden uitgerust met een warmterecuperatie systeem. De gerecupereerde warmte kan worden ingezet om bijvoorbeeld diverse proceswaters op te warmen. Op die manier kan u een groot deel van de groene energie terugwinnen uit uw aflucht. Een dergelijk warmterecuperatie systeem zorgt voor een aanzienlijke besparing van de energiekosten. 

Projecten

Onderhoud, inspectie en optimalisatie van luchtwassers en gaswassers