Biogasontzwaveling

Het gevaar van H2S of waterstofsulfide

H2S of waterstofsulfide is een giftig en brandbaar gas met de typische geur van rotte eieren. Dit gas ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen, zoals eiwitten. Het is giftig voor mensen en de meeste dieren. Daarom is het uitermate belangrijk om H2S te verwijderen met een biogasontzwaveling.

Hoe wordt H2S verwijderd uit biogas?

Voor de verwijdering van H2S wordt gebruik gemaakt van een gaswasinstallatie waarin H2S uit biogas wordt geabsorbeerd. Dergelijke installatie bestaat uit één of meerdere gaswassers of luchtwassers (wastrappen). Bovendien kan er gewerkt worden met een aëratiebassin.

H2S verwijderingsrendement met een biologische luchtwasser

Het verwijderingsrendement met deze methode situeert zich rond de 95%. Dit betekent dat er vrijwel geen stank meer vrijkomt in de omgeving. Dit kan gestaafd worden door middel van een eenvoudige geurmeting of olfactometrie.

Éen van de belangrijkste voordelen van deze verwijderingstechniek is de zeer lage exploitatiekost. Er is immers geen constante toevoer van chemicaliën nodig.

H2S verwijderingsrendement met een chemische luchtwasser

In bepaalde gevallen kan waterstofsulfide niet worden verwijderd met een biologische luchtwasser. Een oplossing is het gebruik van een één- of meertraps gaswasinstallatie, bedreven met chemicaliën. Voor het efficiënt verwijderen van H2S uit de gasstromen zullen in de praktijk meerdere trappen (gaswassers) noodzakelijk zijn. 

Ook hier kunnen wij zorgen voor een oplossing op maat, zodanig dat de geurhinder voor de omgeving niet meer waarneembaar is. Vanzelfsprekend ook hier te staven dmv van eenvoudige geurmeting of olfactometrie. Samen met onze partners kunnen wij u hierin bijstaan. 

Projecten biogasontzwaveling

Een overzicht van enkele projecten waar biogas succesvol ontzwaveld wordt, vindt u hieronder. Klik op de foto’s om meer te weten te komen over deze projecten.

Biogasontzwaveling als industriële emissiebehandelingstechniek