Jet beluchting voor diepe bekkens

In aerobe waterzuiveringen is beluchting een veelvuldig gebruikte techniek om zuurstof in het afvalwater te brengen. Er zijn verschillende types beluchting: jet beluchting, oppervlakte beluchting, … . Jet beluchting is uitermate geschikt voor bekkens die meer dan 5 meter diep zijn. Dit unieke, innovatieve en hoogst efficiënte systeem wordt wereldwijd ingezet in verschillende industriële sectoren (voeding, papier, chemie, afvalverwerking, …). Industriesectoren die zeker voordeel kunnen halen uit het inzetten van Slot Injector technologie zijn oa.: de voedingssector, de drankenindustrie, de papierindustrie, de chemische nijverheid, de farmaceutische sector, de petrochemie, de textielsector en de afvalverwerkingsindustrie (behandeling van percolaatwater). 

Hoe werkt jet beluchting?

Bij jet beluchting wordt lucht met een vloeistof gemengd en geïnjecteerd in het afvalwater. Zo vormt zich een krachtige waterpluim met hoge turbulentie. 

Er zijn twee grote verschillen met traditionele systemen: de hoogte van het systeem en de stand van de beluchtingsspuitmonden. 

jet beluchtingspatroon

Het huidige jet beluchtingssysteem is ontworpen om hoger te worden opgesteld, meestal 75 cm tot 120 cm boven de bekkenbodem. Deze verhoging is kostenbesparend, er is immers minder vermogen nodig voor de blowers. 

De jet beluchtingsspuitmonden staan niet horizontaal opgesteld zoals bij de traditionele systemen, maar in een neerwaartse hoek, afhankelijk van de vorm van het bekken. Dit resulteert in een hogere efficiëntie. 

Wij verdelen twee types jet beluchtingssystemen: traditionele systemen en systemen met een slot injector. 

Traditionele jet beluchtingssystemen

Een traditioneel jet beluchtingssysteem bestaat uit beluchters, leidingwerk in het beluchtingsbekken, terugspoel systeem, droog opgestelde centrifugaalpomp en roots blowers. Verbindend leidingwerk en het ondersteunend bevestigingssysteem voor de jet beluchting worden in roestvrij staal uitgevoerd.

De beluchter zelf bestaat uit twee spuitmonden. De injectievloeistof – het gerecirculeerde vloeistof/lucht mengsel – wordt vanuit een binnen spuitmond in een buitenste mengspuitmond gespoten, waarbij gecomprimeerde atmosferische lucht wordt toegevoegd. Zo ontstaan zeer fijne belletjes. Deze creëren een groot raakvlak tussen lucht en afvalwater, wat resulteert in een zeer hoge zuurstof overdrachtscoëfficiënt.

Jet beluchting met slot Injector

Het Slot Injectorsysteem met injectiesleuf is vergelijkbaar met een modern jet beluchtingssysteem, maar heeft een hogere doeltreffendheid. De unieke vorm zorgt voor een hoog percentage opgeloste lucht en een superieure massaoverdrachtscoëfficiënt. Bovendien omvat de mengkamer van de jet beluchter een druk recuperatiezone, wat ontbreekt in traditionele systemen.

 

 
 
 
 

 

 

Task - Jet beluchting - beluchting van diepe bekkens
Jet beluchting - beluchting van diepe bekkens
Jet Beluchting
Jet belucting slot injector

Terugspoelsysteem

Het Slot Injector systeem kan eenvoudig worden teruggespoeld door de stroom in omgekeerde richting door de binnenste spuitmond te sturen, waardoor alle vuil en afvaldeeltjes uit het systeem verwijderd worden.

De meeste fijne bellen beluchtingssystemen vereisen frequente reiniging en dienen soms vervangen te worden binnen de eerste 5 jaar. Dit is niet het geval met de Slot Injector™ systemen met injectiegleuven, dankzij de veel grotere openingen en het zelfreinigend vermogen. De injectiemonden kunnen gereinigd worden zonder dat het bekken geledigd of betreden dient te worden. Slot Injector beluchtingssystemen staan bekend om hun betrouwbare werking op lange termijn.

Wat zijn de voordelen van een jet beluchtingssysteem?

 • Hoge efficiëntie qua zuurstofoverdracht en mengcapaciteit
 • Onderhoudsvriendelijk
  • geen bewegende delen in het beluchtingsbekken
  • verstoppingsongevoelig
  • weinig gevoelig aan schuimvorming
 • Zeer geschikt voor gebruik in diepe beluchtingsbekkens
 • Lage installatie-, energie- en onderhoudskosten
 • Lage operationele kosten
 • Hoge efficiëntie qua zuurstofoverdracht
 • Langdurige en stabiele efficiëntie 
 • Duurzaam: levensduur van meer dan 20 jaar
 • Geen vorming van aerosolen
 • Geen voorkoeling van de beluchtingsvloeistof nodig
 • Vorstongevoelig systeem
 • Beperkt afgas volume
 • Superieure corrosie- en slijtbestendigheid 

Waar kan jet beluchting gebruikt worden?

Jet beluchtingstechnologie is toepasbaar op een breed gamma van waterzuiveringsapplicaties en slibbehandeling, zoals biologische waterzuivering, actief slib beluchting, aerobe slibstabilisatie, SBR (sequencing batch reactor), MBR (membrane bioreactor), aerobe vergisting, enz. Jet beluchting wordt zowel in de industriële als communale waterzuivering ingezet. Het Slot Injector™ beluchtingssysteem met injectiegleuven is een jet beluchtingssysteem, specifiek geschikt voor biologische waterzuiveringstoepassingen op industriële schaal.

Optimalisatie van bestaande beluchting

In het kader van een productie uitbreiding en/of een optimalisatie van het energieverbruik kan Task u bijstaan voor de aanpassing van een bestaande beluchting. 

De meeste types (jet) beluchters kunnen worden uitgerust met het Slot Injector™ systeem. Op deze manier kan een hogere zuurstofoverdracht worden bekomen, zonder de bestaande persluchttoevoer te moeten vervangen. Anderzijds laten de Slot Injectors ook toe om hetzelfde zuurstofgehalte te bereiken met een kleiner luchtdebiet. Het jet beluchtingssysteem met Slot Injectors verschaft tevens een meer verspreid werkingsbereik bij piekbelasting, zonder daarbij het mengproces in het gedrang te brengen.

Desgewenst bekijken wij graag de specificaties van uw bestaand beluchtingssysteem, om u een optimalisatie met ons Slot Injector™ systeem voor te stellen.

Oppervlaktebeluchters voor afvalwater

Naast de dompelbeluchters bieden wij ook oppervlakte beluchters aan. Er is keuze uit:

 • Vast opgestelde OF
 • Drijvende traagdraaiende oppervlaktebeluchters.
Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren.

Projecten jet beluchting

Task heeft reeds verschillende jet beluchtingsinstallaties gerealiseerd de afgelopen jaren. Deze installaties zijn nog steeds operationeel. Wij hebben projecten gerealiseerd in de voedingsindustrie, afvalverwerkende industrie, …

Jet Beluchting