Waterzuivering optimalisatie, renovatie en onderhoud

Wij merken bij onze nieuwe klanten dat er een grote behoefte bestaat tot complete renovatie en/of optimalisatie van bestaande waterzuiveringsinstallaties. Vaak zijn dit klanten die in het verleden hadden geopteerd voor een low-cost installatie. Na enkele jaren constateren zij dat de installatie niet meer naar behoren functioneert. Het gebeurt ook vaak dat de productiecapaciteit verhoogt en de installatie deze verandering niet meer aankan. Een optimalisatie en/of renovatie dringt zich dan op. In de mate van het mogelijke worden bestaande elementen behouden en hergebruikt om tot het gewenste resultaat te komen.

Task beschikt over tientallen jaren expertise inzake industriële afvalwaterzuivering, en dit in tal van industriële sectoren. Wij maken u graag een passende offerte.

Optimalisatie, renovatie en onderhoud van bestaande industriële afvalwaterzuiveringsstations

Eerst en vooral kunnen we u geruststellen: een goed ontworpen waterzuiveringsstation vergt slechts een minimaal onderhoud. Toch is regelmatig onderhoud en opvolging van een waterzuiveringsstation noodzakelijk. Meer zelfs, het goed functioneren van een afvalwaterzuiveringsstation staat of valt met de know-how en de nauwgezette opvolging van de operatoren en procesverantwoordelijken. Dit is dan ook de reden waarom wij zoveel belang hechten aan een gedegen opleiding van het personeel dat verantwoordelijk is voor de waterzuivering. Het is belangrijk dat zij de basisvaardigheden hebben om de parameters te controleren, de installatie bij te regelen en hulp in te roepen waar nodig. Indien er zich toch problemen voordoen, is een snelle interventie altijd gegarandeerd.

In de praktijk is het vaak zo dat er niemand voorhanden is om deze taak op zich te nemen. Wij kunnen u hierbij helpen, ongeacht of de installatie door ons gebouwd werd. Een periodiek onderhoud van uw waterzuiveringsinstallatie kan op contractuele basis of op afroep. De periodiciteit is afhankelijk van het type installatie en kan aangepast worden naar wens. Ook voor advies aangaande onderhoud en/of optimalisatie van uw waterzuiveringsinstallatie kan u bij ons terecht.

Geïntegreerde oplossingen

Task streeft ernaar de juiste oplossing te bieden, steeds met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding als uitgangspunt. Wij beogen duurzame, onderhoudsvriendelijke en feilloos functionerende installaties. Bovendien moet een gedegen opleiding van het onderhoudspersoneel kunnen garanderen dat uw waterzuiveringsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie of waterrecuperatie unit ook op langere termijn probleemloos blijft draaien. 

Physicochemical wastewater treatment techniques

 Onze troeven 

  • Geïntegreerde oplossingen 
  • Jarenlange expertise
  • Onderhoud en exploitatie van industriële afvalwaterzuiveringsstations

Industriële waterzuiveringsinstallaties