Testinstallatie voor waterzuivering

Voor complexe afvalwaters kan een testinstallatie soelaas brengen om de theorie af te toetsen aan de praktijk. Alle parameters en details moeten goed zitten voor een optimaal functionerende installatie. Meten is weten: een grondige analyse en eventueel voorafgaandelijk testen biedt de snelste weg naar een optimaal resultaat. De testen geven de klant maar ook onszelf garantie omtrent het al dan niet behalen van de gewenste resultaten. Er zijn diverse mogelijkheden:
  • proeven op laboschaal
  • pilootinstallaties:
    • afvalwaterzuivering
    • proceswaterbehandeling
    • water hergebruik
Vaak zijn testen op laboschaal al voldoende om een vrij precieze prognose te kunnen vastleggen qua verbruik etc. De analyse van metingen en testen worden voor een groot deel in eigen labo uitgevoerd, hierdoor zijn de testresultaten snel beschikbaar.
waterzuivering proceswater behandeling industrie

Onze werkwijze

Uiteraard gaan we niet voor elke installatie voorafgaandelijk testen uitvoeren. Vaak is onze jarenlange ervaring inzake waterzuivering voldoende om snel inzicht te krijgen in de juiste techniek. Maar soms kan een samenspel van aanwezige componenten, productie omstandigheden, gebruikte chemicaliën, enz. de theorie in de war sturen. Indien de labotesten en analyses nog ruimte voor twijfel laten, dan is een testinstallatie on site aangewezen. Alleen zo kunnen de real life omstandigheden grondig worden afgetoetst en komen we niet voor verrassingen te staan.

Testinstallatie voor industriële afvalwaterzuivering

In sommige gevallen kan alleen een pilootinstallatie definitief uitsluitsel brengen. Dergelijke installatie wordt meestal gedurende een 4-tal weken op huurbasis ter beschikking gesteld.

Task volgt de testinstallatie van nabij op. Na afloop van de testen volgt een evaluatie ter bespreking van de resultaten en eventueel een full-scale projectvoorstel. Het uitvoeren van dergelijke piloottesten geeft zowel onszelf als de klant belangrijke inzichten mbt het slagen van het project.

Waterhergebruik tot drinkwatervoedingsindustrie
Testinstallaties