Waterrecuperatie uit industrieel proceswater

Water hergebruik - water recuperatie met membraantechnieken

De kostprijs van water zal in de toekomst alleen maar stijgen. Bedrijven hebben er alle belang bij het bedrijfsafvalwater te gaan recupereren en hergebruiken. De nieuwste membraantechnologie laat toe een substantieel deel van het huidige effluent (60 tot 80 %) opnieuw te kunnen gebruiken in het productieproces. Uiteraard brengt dit een substantiële besparing met zich mee: zowel op de drinkwater aankoopfactuur als op het gebied van lozingskost. Het effluent van de waterzuivering kan worden opgewaardeerd tot proceswaters van diverse kwaliteiten, van drinkwaterkwaliteit tot gedemineraliseerd water. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij bijna elk bedrijf helpen met zijn noden.

Concreet wordt voor elk project de haalbaarheid voorafgaandelijk gecontroleerd aan de hand van een recente wateranalyse. Indien nodig wordt een testinstallatie ingezet. Het uiteindelijke systeem wordt volledig op maat van de klant uitgewerkt. Dit in functie van het type afvalwater, de beoogde kwaliteit voor hergebruik en de economische aspecten. Deze compacte installaties, al dan niet opgebouwd in container, zijn volledig geautomatiseerd, uitgerust met een volautomatische CIP en van op afstand stuur- en controleerbaar.

Circulair waterbeheer

Waterhergebruik kan op verschillende manieren. Enerzijds kan men grijs water of proceswater hergebruiken als proceswater of voor het doorspoelen van de toiletten. Anderzijds kan dit gezuiverde water ook als drinkwater worden hergebruikt in het bedrijf. Dit is op en top circulair waterbeheer met een zeer lage ecologische footprint. De besparingen die u hiermee kan realiseren zijn aanzienlijk!

Water recycleren met membraantechnologie: efficiënt, onderhoudsvriendelijk en met een snelle terugwinning van de investeringskost.

Warmte hergebruiken en recuperatie van energie

In zowat elk productie bedrijf circuleren warme afval- of proceswaterstromen, die vaak gewoon worden geloosd of rechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallatie gaan. Hierdoor gaat nog steeds te veel warmte uit vloeistofstromen verloren. Door de huidige, torenhoge energiekosten is het zeker een opportuniteit om deze warmte te recupereren. Met de Läckeby warmtewisselaars kan er ook probleemloos warmte worden gerecupereerd uit hoog viskeuze vloeistoffen. Deze gepatenteerde warmtewisselaars zijn zeer onderhoudsvriendelijk, zo goed als ongevoelig voor verstoppingen en dit met een minimaal ruimtebeslag (modulair en stapelbaar systeem).

Heeft u al berekend hoeveel u kan besparen?

Projecten

waterrecuperatie industrie proceswater