Tankoverkappingen – silokappen – bestrijding van geurhinder

Geurhinder door open bekkens

Open bekkens en tanks zijn in de industrie vaak een oorzaak van geurhinder. Om geurverspreiding tegen te gaan, kunnen tanks en silo’s afgedekt worden. Tankoverkappingen zorgen ervoor dat de vrijgekomen geurdampen opgevangen en geëvacueerd worden voor verdere behandeling.

Naargelang de aard van de vrijgekomen gassen kan dit een chemische gaswasser, een biologische luchtwasinstallatie, biofilter of actieve koolfilter zijn. Vaak is zo’n installatie reeds aanwezig en kan er eenvoudig aan gekoppeld worden.

Tankoverkappingen – silokappen – geurkappen

De overkapping wordt op maat van het bekken gemaakt. De afdekking kan ook meedraaiend worden uitgevoerd met loopbruggen, mangaten en andere uitsparingen voor aansluitingen. De overkapping bestaat uit gewapende kunststoffolie. De grootte van de tankoverkappingen hangt af van het soort constructie. Een standaard tankoverkapping is maximaal ongeveer 50 m diameter. Een zelfdragende constructie heeft een maximale diameter van 20 m.

Tank covers

Zelfdragende tankoverkappingen – geurkappen

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een zelfdragende tankoverkapping. Het voordeel is dat dit soort constructie geschikt is voor meer extreme weersomstandigheden (verhoogde wind- en sneeuwbelasting). Bovendien is het makkelijker om aan te sluiten op andere staalconstructies, zoals bordessen en bruggen. Het is ook mogelijk om te opteren voor een meedraaiende uitvoering. De zelfdragende uitvoering is zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Projecten

Tankoverkappingen - silokappen - bestrijding van geurhinder