Luchtzuivering en geurbestrijding: onderhoud, revisie en optimalisatie

Soms werd in het verleden geopteerd voor een low-cost installatie en moet men na verloop van tijd constateren dat deze niet of niet meer naar behoren functioneert. Het gebeurt ook vaak dat de productiecapaciteit verhoogt en de installatie deze verandering niet meer aankan.

Er hoeft niet altijd geopteerd te worden voor een volledig nieuwe installatie. Een optimalisatie of renovatie van de huidige installatie kan vaak evengoed de nodige doelstellingen behalen. In de mate van het mogelijke worden dan de bestaande elementen behouden. Zo kunnen we de kosten wat drukken en tegelijk het vereiste resultaat behalen. Dit komt de luchtzuivering alleen maar ten goede.

Contacteer ons voor meer info

Projecten 

Luchtzuivering: vervangen pakking en internals

De juiste keuze van de pakking en andere internals (interne elementen) van een gaswasser is specialistenwerk. De keuze is zeer bepalend voor het goed functioneren en het rendement van uw installatie.

Een verstopte of samengeklitte pakking kan de drukval over een gaswasser doen stijgen en de performance van de installatie in vrije val duwen. Wij zorgen voor de vervanging van de pakking en andere interne elementen. Steeds in samenspraak met u kiezen wij voor het juiste type met het optimale rendement.

Hierbij worden ook metingen gedaan van o.a. pH, redox en geleidbaarheid. Zodanig dat de installatie aangepast kan worden indien nodig.

Warmterecuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties – groene energie terugwinnen uit uw aflucht en besparen op de totale energiekost

De meeste types luchtwassers kunnen optioneel worden uitgerust met een warmterecuperatie systeem. De gerecupeerde warmte kan worden ingezet om bijvoorbeeld diverse proceswaters op te warmen of voor te verwarmen (zie ook onze sectie proceswaters – membraantechnieken). Een dergelijk warmterecuperatie systeem laat toe een aanzienlijke besparing te realiseren op de energiekosten. Aan de huidige energiekost zou het bijzonder jammer zijn de in uw productieproces opgewekte energie verloren te laten gaan. Uiteraard kan deze aanpassing ook worden gerealiseerd in het kader van de optimalisatie van een bestaande luchtwasinstallatie.