Waterzuivering – testinstallaties

In de meeste gevallen is het nuttig en zelfs noodzakelijk voorafgaandelijk testen uit te voeren vooraleer het definitieve concept van een afvalwaterzuiveringsmethode vast te leggen. Vaak zijn testen op laboschaal al voldoende om een vrij precieze prognose te kunnen vastleggen qua verbruik etc.

Vele vooraf gestelde vragen worden beantwoord, de testen geven de klant maar ook onszelf garantie omtrent het al of niet behalen van de gewenste resultaten.

Diverse testmogelijkheden – proeven op laboschaal op het gebied van afvalwaterzuivering en proceswaterbehandeling en plaatsen van pilootinstallaties – zijn bespreekbaar (U.F., N.F., R.O. testinstallatie, etc.). Analyses in eigen labo, resultaten onmiddellijk beschikbaar.

Pilootinstallatie voor industriële afvalwaterzuivering

In sommige zeer specifieke gevallen kan alleen een pilootinstallatie definitief uitsluitsel brengen. Dergelijke installatie wordt meestal gedurende een 4-tal weken op huurbasis ter beschikking van de klant gesteld.

Task volgt de testinstallatie vanzelfsprekend van nabij op. Na afloop van de testen volgt een evaluatie ter bespreking van de resultaten en, indien relevant, een full scale projectvoorstel. Het uitvoeren van dergelijke piloottesten heeft diverse belangrijke voordelen, dit zowel voor de klant, als voor ons, als voor een potentiële contractor.

Vele vooraf gestelde vragen worden beantwoord, de testen geven de klant maar ook onszelf garantie omtrent het al of niet behalen van de gewenste resultaten.

Diverse testmogelijkheden – proeven op laboschaal op het gebied van afvalwaterzuivering en proceswaterbehandeling en plaatsen van pilootinstallaties – zijn bespreekbaar (U.F., N.F., R.O. testinstallatie, etc.)

Analyses in eigen labo, resultaten onmiddellijk beschikbaar.