Olie-emulsiescheiding van proceswater met een ultrafiltratie unit

Olie-emulsiescheiding

Hergebruik van het proceswater uit de testbaden bij een radiatorfabrikant

De radiatoren worden bij het verlaten van de productielijn getest op waterdichtheid. Door de aanhangende olie werden deze testbaden zeer snel bezoedeld en was het testwater dagelijks aan vervanging toe. De waterfactuur voor deze klant was dan ook erg hoog. Door het proceswater in de testbaden te behandelen door middel van membraanfiltratie kunnen de waters nu een groot aantal keren worden hergebruikt, wat tot substantiële besparingen heeft geleid. Een realisatie voor Henrad (Caradon Radiators Group) in Herentals, België en Caradon Stelrad in Nuth in Nederland.