Pilootwasser voor emissiemetingen, luchtzuivering en bestrijding van geuroverlast

Testing en metingen voor een gegarandeerd resultaat

Het inzetten van een pilootwasser als testinstallatie voor luchtzuivering en geurbestrijding heeft heel wat voordelen. Gezien de complexiteit van het gegeven is het soms aangewezen om gedurende een bepaalde periode testen te doen met een pilootinstallatie.

Dit laat toe de theoretisch beste oplossing ook in de praktijk te controleren. In deze testperiode kan worden bemonsterd en eventueel bijgestuurd. Zeker voor complexe problemen als geurbehandeling geeft een pilootwasser een garantie omtrent de te behalen resultaten. Dit is zowel in het belang van de klant als voor onszelf.

Rekening houdend met de kosten en de ergernissen die tal van halve oplossingen teweeg kunnen brengen, is de kostprijs van een dergelijke proefopstelling verwaarloosbaar.

Vraag een offerte op maat

Projecten 

Onze werkwijze tijdens het testen

De installatie wordt meestal gedurende een aantal weken op huurbasis ter beschikking van de klant gesteld. Task volgt de installatie tijdens de testperiode mee op. Dit niet alleen ter plaatse, maar ook door middel van draadloze communicatie. Voor het overige kan Task basis equipment ter beschikking stellen voor het nemen van gasmonsters. Voor wat betreft het uitvoeren van specifieke bemonsteringen en bijbehorende analyses doet Task beroep op gespecialiseerde bedrijven.

Na afloop van de testen volgt een evaluatie ter bespreking van de resultaten en, indien relevant, een full-scale projectvoorstel. Het uitvoeren van dergelijke piloottesten heeft diverse belangrijke voordelen, dit zowel voor de klant, als voor ons, als voor een potentiële contractor.

Vele vooraf ingestelde vragen worden beantwoord, de testen geven de klant maar ook onszelf de garantie omtrent het al of niet behalen van de gewenste resultaten.

Wij bieden diverse testmogelijkheden aan voor scrubbers, wassers en filters.
Ook allerhande basismetingen (zoals luchtdebietmetingen) kunnen in eigen labo worden uitgevoerd. 

Technische kenmerken piloot gaswasser

  • Type tweetraps tegenstroomwasser
  • Capaciteit: 200-1200 m³/h
  • 2 pH meet- en regelstraten
  • 1 redox meet- en regelstraat
  • Doseerstation voor zuren, basen en oxidantia
  • Regelbare watersuppletie

Pilootwasser – testinstallatie voor luchtreiniging: voordelen

Sommige industriële emissies zijn moeilijk te behandelen. Vaak gaat het hier om vrij complexe geurhinderproblemen, waar er niet zomaar een standaardoplossing voor bestaat. Toch is er meestal wel een haalbare oplossing te vinden, zowel economisch als technisch. Dit vereist evenwel kennis en ervaring. Immers, het eindresultaat moet een doordachte en technisch onderbouwde oplossing bieden, op maat van uw bedrijf en perfect geïntegreerd in uw productieproces. Gezien de complexiteit van het gegeven is het soms aangewezen om testen te doen met een pilootinstallatie. Dit laat toe een “theoretisch beste oplossing”, zichzelf ook in de praktijk te bewijzen. In de testperiode kan er worden bemonsterd en eventueel bijgestuurd. Zeker voor complexe geurbehandelingsproblemen, geeft een dergelijke piloot gaswasser, zowel de klant als onszelf garantie omtrent de te behalen resultaten.

Testen met een pilootwasser zijn vaak het meest aangewezen om zonder omwegen tot een definitieve oplossing van het geurprobleem te komen. Rekening houdend met de kost en ergernis van tal van halve oplossingen, is de kostprijs voor het huren van een dergelijke proefopstelling verwaarloosbaar.

Testgaswasser in de praktijk

Het betreft een tweetraps gestapelde kolom, uitgevoerd in polypropyleen, voorzien van de nodige doseerpompen, pH en redox meet- en regelkringen. De installatie kan als één- en tweetrapsinstallatie bedreven worden. Diverse combinaties van zure, alkalische en oxidatieve trappen kunnen éénvoudig worden bedreven.

De installatie is tevens voorzien van een afgasventilator, opgesteld na de kolom, zodat een evaluatie van de behandelde afgassen gemakkelijk en goed uitvoerbaar is. De voornaamste bedrijfsparameters zoals pH worden continu geregistreerd en kunnen vanop afstand draadloos uitgelezen worden.

De installatie wordt meestal gedurende een 4-tal weken op huurbasis ter beschikking van de klant gesteld.

Task volgt de installatie tijdens de testperiode mee op, dit zowel ter plaatse alsook dmv draadloze communicatie. Voor het overige kan Task eveneens basisequipment voor gasbemonstering ter beschikking stellen. Voor wat betreft het uitvoeren van specifieke bemonsteringen en bijbehorende analyses (zie ook geurbestrijding) doet Task beroep op gespecialiseerde bedrijven.

Na afloop van de testen volgt een evaluatie van de resultaten en, indien relevant, een full-scale projectvoorstel. Vele vooraf gestelde vragen worden beantwoord, de testen geven de klant maar ook onszelf de garantie omtrent het al of niet behalen van de gewenste resultaten.

Pilootwasser