Je bekijkt nu Olieafscheiding proceswaters Caradon Radiators

Olieafscheiding proceswaters Caradon Radiators

Hergebruik van proceswaters – olie-emulsie verwijdering met membraantechnologie (Caradon Radiators)

Radiatorenfabrikant Henrad, onderdeel van de Caradongroep, hecht veel belang aan een milieuvriendelijke productie. De onderneming uit Herentals streeft ernaar op alle mogelijke vlakken zoveel mogelijk de omgeving te respecteren en de werkomgeving voor haar mensen zo gezond en aangenaam mogelijk te maken. Om de testfase van de radiatoren ecologischer én economischer te maken, sprak het bedrijf Task aan. De in industriële milieutechnieken gespecialiseerde onderneming, geleid door Stefaan Kovács, dokterde in nauwe samenwerking met de projectleider van Henrad een bevredigende oplossing uit.

De projectleider bij Henrad is niet alleen verantwoordelijk voor de gebouwen en de brede infrastructuur, maar houdt zich ook voortdurend bezig met milieugerelateerde onderwerpen. In die hoedanigheid stelde hij vast dat de afvalwaterstromen bij Henrad konden worden geoptimaliseerd.

“Vooral bij het testen van onze radiatoren was de situatie voor verbetering vatbaar”, legt hij uit. “Onze producten worden ondergedompeld in een testbak, waar ze onder druk van perslucht worden geplaatst, om zo eventuele lekken op te sporen. We merkten evenwel voortdurend dat de testbakken snel vervuild geraakten. Dat is vrij logisch, want de van groot staal gefabriceerde radiatoren blijven onder meer de oliesporen van lasrobotten dragen en zorgden ook voor een microbiologische verontreiniging van de testbakken. Op die manier raakt het water vertroebeld. Dat is een probleem, want alleen bij helder water kan de radiatortest optimaal verlopen en kunnen onze mensen visueel merken waar de lekken zitten. Klaar water is ook nodig om corrosie van de radiatoren tegen te gaan en is beter voor de gezondheid van onze medewerkers.”

Grondige audit

Henrad loste dat probleem vroeger op door de testbakken quasi dagelijks te verversen. Voor deze procedure alleen al verbruikte de onderneming daardoor 40 tot 50 m³ water per dag. Het leidde tot een enorme afvalstroom van vervuild water. “Dat kwam allemaal terecht in onze traditionele waterzuiveringsinstallatie, die ook talrijke andere afvalstromen moest verwerken.”

Om aan de strenge milieunormen te blijven voldoen, besloot Henrad daarom om het water van de testbakken niet meer te lozen, maar te recupereren. Na verschillende partners te hebben geraadpleegd, kwam de onderneming terecht bij Task. “We hadden eerder al samengewerkt met deze firma”, vervolgt de projectleider. “Eerder installeerden zij bij ons in de procesfase al een installatie voor de productie van ons proceswater. De tevredenheid daarover boezemde ons vertrouwen in.”

Het eerste contact met Task dateert van begin 2005. Na een grondige audit en uitgebreide labtesten namen beide partijen hun tijd voor een grondige evaluatie van het probleem en de mogelijke oplossingen. “Na het grondig afwegen van de diverse offertes viel eind 2006 de beslissing. Uiteindelijk opteerde Henrad voor een installatie op basis van ultrafiltratie (membraantechnologie / membraanfiltratie) vult Stefaan Kovács aan. “De membraankeuze, maar ook de voorbereiding van het water  was van cruciaal belang om een optimaal draaiende zuiveringsinstallatie mogelijk te maken. Op basis van de uitgevoerde testen werd door Task een cross flow ultrafiltratieinstallatie voorgesteld. Het betreft hier een batchgewijs bedreven filtratieproces waarbij het aangeboden afvalwater in weze een aantal keer opgeconcentreerd wordt.

De installatie is ontworpen voor een capaciteit van 1000 liter permeaat per uur, maar scoort op het vlak van performantie zowat het dubbele van die waarden.”

Naadloze integratie

Het vervuilde water komt de werktank binnen met een COD-waarde van 500 ppm en wordt opgeconcentreerd met een factor 30 tot 50. De COD-waarde van het permeaat ligt lager dan 50, terwijl het water ook microbiologisch volledig is ontsmet. De lichtgroene kleur van het permeaat is te verklaren door het toevoegen van een corrosie-inhibitor, nodig ter bescherming van de geteste radiatoren.

“Het concentraat wordt opgevangen in een tank die periodiek wordt geledigd en afgevoerd. Henrad hoeft de afvalwaterstroom niet meer te lozen. Het permeaat wordt opgevangen in de permeaattank, van waaruit het water weer naar de testbakken vertrekt. De energiebehoefte van de volledige installatie bedraagt ca.7,5 kW. Het toestel werkt volautomatisch PLC-gestuurd volgens de Henrad-standaard. Het systeem werd volledig op maat gemaakt en naadloos geïntegreerd in het productieproces. De installatie werd geplaatst in de productiehal.”

Ervaring

De installatie werd begin 2007 in gebruik genomen en heeft ettelijke jaren op volle toeren bij gedraaid bij Henrad in Herentals. “Het systeem werkt probleemloos en volautomatisch”, verduidelijkt de projectleider. “Dat is niet evident, want het zijn vaak details die bepalen hoe succesvol een installatie werkt. Ik volg de machine dagelijks zelf op. Door de van meetaf aan heel open communicatie met Task was ik al vertrouwd met de installatie nog voor ze werd geplaatst. We zijn destijds van nul vertrokken en beschikken nu over een systeem dat volledig is afgestemd op ons productieproces. De vooruitgang op milieuvlak was voor ons cruciaal, maar het concept werkt ook op twee vlakken kostenbesparend. Niet alleen hoeven we geen water meer op te pompen, het water van de testbakken moet ook niet meer worden geloosd. Daardoor betaalt dit bedrijf een veel lagere lozingsvergunning.”

“De vlotte werking van dergelijke installaties staat of valt met de interne opvolging bij de klant”, zegt Stefaan Kovács. “Het exploiterend personeel van Henrad doet dat erg professioneel en zorgt voor een optimale conditie van de membranen die uiteindelijk het hart vormen van de ganse installatie.

Maatoplossingen

Task Industriële Milieutechnieken, gelegen in Heist-op-den-Berg, wordt sinds 1997 gerund door Stefaan Kovács, die zelf al 35-40 jaar expertise in de milieusector met zich meedraagt. De onderneming specialiseert zich in industriële lucht- en waterzuivering en geurbestrijding voor kleine en middelgrote ondernemingen. “We verzorgen het hele plaatje: van ontwerp tot en met realisatie, via conceptueel en precies maatwerk. We onderscheiden ons vooral in de uitvoering van speciale milieuprojecten waarbij we de aandacht mbt materiaalkeuze maar ook de nazorg die dergelijke installaties vragen zeker niet uit het oog verliezen.

Task is niet gebonden aan vaste leveranciers van equipment en maakt geen deel uit van een overkoepelende holding, die bepaalde aankoopeisen zou kunnen opleggen. “Die onafhankelijkheid geeft ons de kans om voor iedere klant de meest geschikte oplossing en de meest prijsgunstige materialen uit te kiezen. We hechten ook veel belang aan een goede opleiding van het personeel ter plaatse, zodat de installatie ook op lange termijn in de best mogelijke omstandigheden kan blijven functioneren.”

Ook de complete renovatie en/of optimalisatie van bestaande water- en luchtzuiveringsinstallaties behoren tot het werkdomein van Task. “Meer en meer krijgen we te maken met klanten die na verloop van enkele jaren constateren dat de destijds gekozen installatie niet meer aan de actuele norm voldoet. Het gebeurt ook vaak dat de productiecapaciteit verhoogt en de installatie deze verandering niet meer aankan. Een optimalisatie en/of renovatie dringt zich dan op. In de mate van het mogelijke worden bestaande elementen behouden, zodanig dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden om het beoogde en vereiste resultaat te bekomen.”

Voetnoot

Henrad in Herentals werd ondertussen gesloten. Dezelfde installaties zijn eveneens reeds jaren in bedrijf bij de collega’s van Caradon Stelrad in Nuth Nederland en TermoTeknik in Çorlu, Tekirdag, Turkije, alle deel uitmakend van de Caradon Radiators group.

Meer over membraanfiltratie. Meer over waterhergebruik.