Biogasontzwaveling in de voedingsindustrie

Solae

Solae Belgium NV (IFF Ieper) produceert plantaardige eiwitten op basis van soja. Deze eiwitten hebben toepassingen in de voeding, dranken en medische industrie.

Waarom moet H2S (waterstofdisulfide) verwijderd worden?

Waterstofsulfide wordt geproduceerd door vele industrieën, zoals voedselverwerking, afvalwaterzuivering, hoogovens, papierfabrieken, leerlooierijen en olieraffinage. H2S ((di)waterstofsulfide, waterstofdisulfide of waterstofsulfidegas) is een giftig en brandbaar gas met een typische geur van rotte eieren. Omwille van deze toxiciteit is het belangrijk het te verwijderen. Door de giftigheid van H2S is het inademen van ook lage concentraties waterstofsulfide gedurende langere tijd gevaarlijk.

Wat is het verwijderingsrendement van waterstofsulfide met een biologische gaswasser?

Het verwijderingsrendement met deze methode is ongeveer 95%. Dit betekent dat er geen geur vrijkomt in het milieu. Dit kan worden geverifieerd met een eenvoudige geurmeting of olfactometrie.

Kostenbesparing

Een van de belangrijkste voordelen van deze verwijderingstechniek zijn de zeer lage bedrijfskosten. Dit komt doordat er geen constante toevoer van chemicaliën nodig is. Meer weten over biogasontzwaveling?