Biofilter voor geurbehandeling in RWZI

Biofilterinstallatie

Biofilter in een waterzuiveringsinstallatie

Deze biofilter wordt ingezet in een rioolwaterzuivering ter bestrijding van geurhinder. De installatie bestaat uit een bevochtiger en een biofilter. Deze biofilter zorgt ervoor dat er geen geurhinder is afkomstig van het afvalwater in de RWZI. Biofilters worden vaak ingezet in RWZI’s en KWZI’s wanneer mogelijke geurhinder wordt verwacht.

Meer info over biofiltratie.