Continue zandfiltratie

Zandfiltratie

Zwevende stoffen kunnen uit afvalwater verwijderd worden met een zandfilter. In de zandfilter stroomt het water verticaal, tijdens deze beweging worden de zwevende stoffen tegengehouden door de zandkorrels. Naast zand kunnen ook andere types filtermateriaal worden gebruikt, met elk hun specifieke eigenschappen. 

Zandfiltratie voor de verwijdering van zwevende stoffen

In deze toepassing wordt kanaalwater met behulp van de zandfilters continu gezuiverd. 

Meer informatie over onze fysico-chemische waterzuiveringstechnieken.