Gaswasser voor NH3 verwijdering bij Renewi Roeselare

NH3 wasser bij Shanks Renewi

Gaswasser voor ammoniak verwijdering (NH3)

Renewi is gespecialiseerd in het verwerken van afval tot hernieuwbare grondstoffen. Op de site in Roeselare werd een gaswasser geïnstalleerd voor het verwijderen van ammoniak (NH3) uit de afgassen van het solidificatie proces. De gaswasser heeft een debiet van 35.000 m³/h. De realisatie van deze gaswasser zorgt voor een sterke reductie van de geuruitstoot naar de omgeving. In het huidige kader van stikstofproblematiek kan een gaswasser de geschikte oplossing zijn om te voldoen aan de emissiegrenswaarden. 

Meer over onze gaswassers voor industriële emissiebehandeling vindt u hier.

Meer over de bestrijding van geurhinder vindt u hier