Slib/water warmtewisselaars voor RWZI Hengelo Nederland

Slib/water warmtewisselaars

Waterzuiveringsinstallatie Hengelo Nederland

De slib/water warmtewisselaars van Läckeby werden ingezet ter vervanging van de bestaande spiraalvormige warmtewisselaars. Dit resulteerde in een veel compactere installatie, makkelijk toegankelijk voor inspectie en onderhoud.

Een realisatie voor Waterschap Vechtstromen op de site van Hengelo in Nederland

Meer info over de Läckeby warmtewisselaars op onze pagina energie hergebruik.