Slib/water warmtewisselaars voor RWZI Hengelo Nederland

Slib/water warmtewisselaars

Waterzuiveringsinstallatie Hengelo Nederland

De slib/water warmtewisselaars van Läckeby werden ingezet ter vervanging van de bestaande spiraalvormige warmtewisselaars. Dit resulteerde in een veel compactere installatie, makkelijk toegankelijk voor inspectie en onderhoud.

Waterschap Vechtstromen – site Hengelo.

Meer info over de Läckeby warmtewisselaars op onze pagina energie hergebruik.